Hur får man en vigsel till stånd i Kanada?

FRÅGA
Jag är svensk medborgare och har hittat en kvinna att älska som är bosatt i Montreal och är kanadensisk medborgare.Vi ämnar gifta oss i Kanada och bosätta oss därJag är skild och har rätt att gifta om mig.Var vänder man sig för att få en vigsel till stånd därborta'? Och behöver man registrera vigseln i Sverige om man t.ex ämnar flytta till Sverige senare?Och hur lång tid kan man räkna med att handlägging tar för att kunna få gifta sig i Kanada?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Vad kul att du har hittat din kärlek och att ni vill gifta er. Jag har gjort en liten sammanställning här nedan som svar på dina frågor.

Var vänder man sig för att få en vigsel till stånd i Kanada och hur lång tid kan man räkna med att handläggningen tar för att kunna gifta sig där?

Inför ert giftermål är det viktigt att tänka på att varje provins i Kanada har deras egna regler gällande giftermål vilket innebär att ni får kolla vilka regler som gäller för den provinsen ni ämnar gifta er i. Det är alltså i den provinsen ni ska gifta er som ni ansöker om vigseltillstånd, INTE där ni vill bosätta er. Ni söker tillståndet i antingen provincial/territorial municipal office eller provincial/territorial Department of Vital Statistics i provinsen. Det ska också gå att ladda ner via provincial/territorial Department of Vital Statistics på nätet. Ofta är det dock nödvändigt att båda partners att fysisk ansöka om vigseltillstånd för att kunna visa sin identifikation. Det kan alltså krävas att ni går dit för att få erat tillstånd.

För att få ett tillstånd så krävs det att vissa krav är uppfyllda. Dessa krav kan skilja sig mellan provinserna men generellt rör det sig om dessa tre:

- Minimiåldern är uppfylld (varierar mellan 16 år och 19 år)

- Bevis på att man inte redan är gift. Du behöver alltså bevisa att du är skild vilket du kan göra med exempelvis din tidigare skilsmässodom som bekräftar att du och din tidigare fru har skiljt er.

- Identifikation. Exempelvis födelsebevis.

Det kan vara bra att veta att vigseltillstånd kostar pengar. När ni fått erat tillstånd så är det ofta enbart giltigt en viss tid. Detta kan skilja sig mellan ca. 3 månader och 30 dagar beroende på vilken provins ni ska gifta er i. Se till att kolla upp det innan så ni vet vilket tidsspann ni har att förhålla er till.

Som jag förstår det så ska det inte vara några problem för er att gifta er i Kanada i och med att din framtida fru är kanadensisk medborgare. Att du gifter dig med en Kanadensisk medborgare ger dock inte dig automatisk medborgarskap i landet utan du måste fortfarande ansöka om ett visa för att du ska få lov att stanna, om du inte redan gjort det. Det kan du göra på en ambassad, dock kan handläggningstiderna vara rätt långa så skulle rekommendera dig att börja med att ansöka om visat.

Några krav som finns för att en ceremoni ska anses vara giltig är bland annat: ni måste ha ett vigseltillstånd, en auktoriserad person som genomför ceremonin och vittnen som är närvarande under vigselceremonin. Det är även bra att veta att vigseltillstånd är inte samma sak som äktenskapscertifikat. Vigseltillståndet krävs för att ni ska kunna gifta er och äktenskapscertifikatet är ett bevis på att giftermålet faktiskt skett.

Jag kan inte svara på hur långa handläggningstiderna är då det är skillnad mellan provinserna samt hur mycket det är att göra. Som jag förstått det verkar det dock inte vara jättelång väntetid för att få sitt vigseltillstånd.


Behöver man registrera vigseln i Sverige om man ämnar flytta till Sverige efter giftermålet?

För att det ska bli korrekt i folkbokföringen om ni flyttar till Sverige så ska ni registrera vigseln. Efter det du har gift dig i Kanada och vigseln har registrerats i hos deras myndighet så ska du visa ett intyg för skatteverket att vigseln har ägt rum för att du ska anses vara gift i Sverige. Du behöver bara skicka in en underskriven kopia på viglselhandlingen till skatteverket. Om din framtida fru aldrig varit folkbokförd i Sverige är det bra om du även visar upp en kopia av hennes pass för Skatteverket. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.


Sammanfattningsvis så borde det gå jättebra för er att gifta er i Kanada. I provinsen Ontario finns svenska kyrkan som genomför äktenskap som då skulle vara giltiga i både Sverige och Kanada om det skulle vara intressant för er. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars för du gärna ställa ytterligare en fråga så ska vi försöka svar på den!

Jag länkar de hemsidor som jag framförallt använt mig av för att hitta information här:

< https://settlement.org/ontario/daily-life/life-events/marriage/can-i-get-married-in-canada-on-a-visitor-visa/ >.

<https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/attgiftasigisverigeelleriutlandet.4.76a43be412206334b89800020579.html >

< https://www.angloinfo.com/how-to/canada/family/marriage-partnerships/marriage-requirements >

< https://www.weddingwire.ca/wedding-ideas/license-to-wed-how-to-get-married-in-canada--c187 >

< https://www.svenskakyrkan.se/toronto/brollop>

< https://www.ontario.ca/page/getting-married>

Lycka till med giftemålet! Allt gott.

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1119)
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?

Alla besvarade frågor (82647)