Hur får man en dom upphävd och finns det något juridiskt begrepp som beskriver om man skulle bli friad i denna situation?

2021-01-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej,Min fråga handlar om det finns något begrepp inom juridiken som definierar det jag undrar över.Om jag blivit dömd i ett mål, ponera felaktigt. Och framtiden har visat att jag hade rätt. Att jag senare har varit uppe i mål gällande samma sak fast vid olika tillfällen och blivit friad, alltså haft rätt. Finns det någon term som beskriver detta? Går det till och med använda sig av den andra domen som bevis om det gäller samma sak? Och vart kan jag i så fall vända mig, om jag vill få domen i det första målet, där jag blev felaktigt dömd, upphävt?
SVAR

Hej, och stort tack för din fråga till oss på Lawline!

I mitt svar till dig ponerar jag inte endast att du har blivit felaktigt dömd utan att du också vill gå vidare med målet och få den första domen upphävd. Jag kommer även utgå ifrån att detta är ett brottmål eftersom inget annat framgår av frågan.

Svaret kommer först reda ut vad du kan göra för att komma tillbaka till domstolen och få din dom upphävd. Slutligen kommer jag presentera tre juridiska begrepp, två av dem kan vara bra att känna till och det sista begreppet kommer förhoppningsvis ge dig svar på din fråga.

Hur skall du gå tillväga för att upphäva domen?

Överklaga domen till hovrätten eller till Högsta domstolen

Du alltid överklaga en dom. Har du exempelvis fått en dom där du anser dig felaktigt dömd i tingsrätten så kan du överklaga domen till hovrätten vilket du finner information om på Sveriges domstolars hemsida. Viktigt är dock att du måste skicka in denna överklagan som skall vara skriftlig inom 3 veckor från det att tingsrätten har kommit med sin dom.

Har istället hovrätten tagit beslutet att döma dig så kan du också överklaga till Högsta domstolen. I Högsta domstolen kan det dock bli svårare att få sitt mål prövat, men all information om detta finner du på Sveriges domstolars hemsida.

Resning

Har det gått längre än tre veckor sedan domen fallit, så kommer domen ha vunnit laga kraft. Detta innebär att man inte längre kan överklaga domen och därav finns det också få möjligheter att ändra på den dom som fallit. I all enkelhet kan man säga att man måste följa domen när den vunnit laga kraft, och det som står i domen är det som skall gälla.

Ett sätt att däremot förbigå att domen skall gälla är att begära resning. Resning är ett ovanligt medel att ta till och det är inte ofta som man får igenom en resning, men möjligheten finns. Det som sker när man genomför en resning är att målet prövas på nytt trots att domen vunnit laga kraft och skall gälla.

Det som du då måste visa för att en resning skall bli aktuellt är:

-att någon domare eller åklagare med mera gjort sig skyldig till ett brott under rättegången,

-att någon domare med mera varit partisk, eller

-att nya bevis eller omständigheter kommit fram efter att domen fastställdes (58 kap. 2 § brottsbalken).

I ditt fall är det mest aktuellt med sista punkten eftersom du menar att framtiden har visat att domen varit felaktig. Har då ny bevisning kommit fram som visar på att domen är felaktig så kan du ha goda möjligheter till en resning.

Är det istället i ditt fall fråga om ett tvistemål, alltså att ingen har gjort något brottsligt, så gäller delvis andra krav för att du skall få till en resning (58 kap. 1 § brottsbalken).

Vill du veta mer om hur det går till när man skall använda sig av resning så rekommenderar jag varmt att du går in på åklagarmyndighetens hemsida.

Sammanfattning i denna del

Oavsett vilken väg du väljer att ta så kommer däremot den senare domstolsprocessen att baseras på den tidigare domen, vilket innebär att den beaktas i ett senare beslut från domstolen.

Vilka juridiska termer kan bli aktuella i detta fall?

Överklaga

Först och främst bör överklaga nämnas. För att ändra en dom kommer du nämligen primärt få överklaga en dom som domstolen kommit fram till. Vilket betyder att du visar dig missnöjd och vill ha en omprövning av domen. Detta är däremot endast ett bra begrepp att ha koll på men inte något som besvarar din fråga.

Res judicata

Ett annat begrepp som kan vara bra att ha koll på då det blir väldigt relevant i din situation är res judicata. Denna term innebär att ett ärende som blivit prövat och fått en dom inte får lov att prövas igen. Man kan alltså inte ta upp samma sak och pröva i en ny process med exakt samma omständigheter. Det enda sättet att gå emot denna princip är att man får en beviljad resning som jag tidigare talat om.

Blir friad

Det begrepp som dock ligger närmst det du söker är att bli friad från brottsanklagelserna. Detta träffar situationen som du beskriver i din fråga, nämligen har man bevisat att man inte är skyldig till brottet så blir man friad från anklagelserna. Denna term kan användas oavsett om du blir friad efter första domen eller efter andra. Detta begrepp verkar du däremot redan ha koll på eftersom du använder det i din fråga. Jag kan dessvärre varken komma på eller hitta ett annat begrepp som skulle kunna användas på en sådan situation.

Sammanfattning i andra delen:

Det finns alltså inte något annat begrepp att använda än att säga att du har blivit friad när du får en dom som går till din favör i detta fall.

Jag hoppas nu att allt löser sig för dig och att du har fått svar på din fråga! Är det så att du vill ha mer juridisk hjälp så tveka inte på att skriva till oss ytterligare en gång eller boka en tid med en av våra kunniga jurister här på Lawline.

Allt gott.

Vänligen,

Josefine
Fick du svar på din fråga?