Hur får man en betalning av någon som inte vill betala tillbaka ett lån.

Jag har lånat ut pengar till min tidigare sambo för att hon skulle köpa en mobil, nu när hon har gjort slut så ber jag om att få tillbaka pengarna men hon vögrar och säger att det är en gåva från mig. Men så är inte fallet

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. 

Så som jag ser det har du två alternativ: 

1. Ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. 

2. Väck en fullgörelsetalan hos Tingsrätten. 


1. Betalningsföreläggande 

Enligt 2§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) kan du ansöka om en betalningsföreläggande om du har en fordring som inte har betalats, och tiden för betalning har inträtt. Eftersom du har lånat ut pengar till din tidigare sambo så har det uppstått ett fordringsförhållande  och tiden för betalning skulle man kunna argumentera för uppstod så fort telefonen var betalad (det verkar som att ni inte avtalat om när återbetalning skulle ske så man får helt enkelt utgå från situationen som har uppstått och då tycks det vara rimligast att återbetalningen ska ske när telefonen är betalad).   


Fördelen med detta förslag är att Kronofogden inte gör en materiell bedömning, alltså prövar dom inte om det faktiskt föreligger en fordring, utan om den har förfallit till betalning och då utfärdas ett beslut om din sambo är skyldig att betala dig eller inte. Det kosta väldigt lite att göra detta och dessutom går det snabbt.  En nackdel är att om din sambo bestrider ansökan så kommer den att överlämnas till tingsrätten och då kommer det bli en mer ingående prövning. 


2. Stäm in till tingsrätten 

Du har också alternativet att stämma din tidigare sambo i tingsrätten. Då skulle jag rekommendera att du för en fullgörelsetalan (13 kap 1§ Rättegångsbalken) och att du yrkar att omständigheten att det är en lån ska prövas prejudiciellt. Detta innebär att du för talan om att sambon ska fullgöra sin skyldighet att betala lånet och att du i samma mål först får låneförhållandet fastställt av rätten. 


Fördelen med detta är att du får en exekutionstitel som du sedan begär att Kronofogden verkställer. Resultatet är alltså att du får en dom som innebär att du kan kräva tillbaka pengarna med hjälp av Kronofogden.  Nackdelen är däremot att du antagligen kommer ha bevisbördan för att det föreligger ett lån och inte en gåva. Om du inte lyckas bevisa att det var ett lån så kommer din talan ogillas. Jag skulle rekommendera att du ser över SMS-konversationer, om du swishade över pengarna och gjorde en anteckning eller annan bevisning som styrker att sambon hade insikt i att det var ett lån och inte en gåva. Annars skulle jag resonera att alla rekvisit för att det ska vara en gåva inte är uppfyllda förmögenhetsöverföringen är uppfylld då du har flyttat över pengar, detta verkar ha gjorts frivilligt, men det saknas en gåvoavsikt.  I sista hand skulle jag föreslå att du söker efter en advokat som kan ge dig ytterligare råd och som kan företräda dig inför rätten. 


Hoppas du fått klarhet beträffande din fundering.Jag önskar dig lycka till! 

Hälsningar 

Johanna Wallin 
Johanna WallinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”