Hur får jag ut mitt skadestånd om den betalningsskyldiga inte betalar frivilligt

FRÅGA
Har varit målsägande i en rättegång, från tidigt 90-tal. Den åtalade blev dömd att betala mej 1000 kronor i skadestånd. Har aldrig fått några pengar av honom. Hur går man vidare med detta ärende ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du kan i första hand kräva dina pengar från den tilltalade i målet. Dessvärre måste du som målsägande själv kontakta den tilltalade för att få tillbaka dina pengar, om du däremot har haft ett målsägandebiträde i processen kan denne hjälpa dig med detta. Annars kan du vända sig till den tilltalade direkt, eller via dennes försvarare som ibland också är behjälplig med detta.

Brottsoffermyndigheten betalar ut skadestånd i vissa situationer, dock är deras möjlighet ganska begränsad i praktiken. För att få brottsskadeersättning krävs oftast att man har försökt driva in skadeståndet på egen hand eller genom Kronofogden. Man kan inte heller få någon brottsskadeersättning om man har fått full ersättning från den tilltalade eller från sitt försäkringsbolag. Du kan läsa mer om Brottsoffermyndigheten och brottsskadeersättningen på deras hemsida.

"Hur ska jag gå tillväga för att få mitt skadestånd?"

I det fall gärningspersonen inte kan betala, kan du vända dig till Kronofogden. När domstolens dom har vunnit laga kraft, underrättar domstolen Kronofogden om att det finns ett utdömt skadeståndsanspråk i målet. Kronofogden kommer då skicka hem en ansökningsblankett till dig som du kan fylla i och skicka in till dem. Du kan läsa mer om denna ansökningsprocess på Kronofogdens hemsida.

En dom från en domstol är en exekutionstitel, detta innebär att Kronofogden har befogenhet att göra utmätningar hos den tilltalade för att kunna driva in skadeståndet till dig (1 kap. 1§ Utsökningsbalken (UB); samt 3 kap. 1§ 1p. UB).

Tyvärr är det inte alltför ovanligt att det tar lång tid för brottsoffer att få ut sitt skadestånd, och ibland får man inte ens ut vare sig hela eller delar av skadeståndet. Men det är huvudsakligen Kronofogden som kan hjälpa dig med att driva in dina pengar, om det finns någon egendom hos motparten att utmäta pengarna ur. Jag rekommenderar dig att kontakta Kronofogden för vidare hjälp.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?