FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt09/08/2021

Hur får jag tillbaka mina nycklar sedan min motpart vägrar ge tillbaka dem enligt överenskommelse?

Familjemedlem vägrar lämna tillbaka lägenhetsnyckel

Jag har en familjemedlem som jag inte haft kontakt med i över ett år. Sedan många år tillbaka har jag en nyckel som tillhör familjemedlemmens hus och sommarstuga, och hen har nyckel till min lägenhet. Enbart jag står som ägare till lägenheten ifråga. För drygt några veckor sedan får jag ett meddelande att hen nu vill ha tillbaka sina nycklar i utbyte mot min lägenhetsnyckel. Denna överlämning ska ske via en oberoende part. Jag går med på detta och kort därefter svarar familjemedlemmen att hen inte längre är intresserad.

Jag vill bara få tillbaka det som är mitt och lämna tillbaka det som tillhör familjemedlemmen så att jag kan gå vidare med mitt liv och slippa fortsatt kontakt. Hur går jag vidare med detta? Har hen rätt att kvarhålla min nyckel?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I grunden rör sig din situation såsom du beskrivit den om ett avtalsbrott från din familjemedlems sida.

Du och din familjemedlem kom överens om att lämna över nycklar till varandra. Ni har slutit ett bindande avtal där parterna (du och din familjemedlem) är skyldiga att genomföra det avtalet villkorar, se 1 § AvtL.

Du och din familjemedlem har avtalat om att lämna över nycklar till motparten i utbyte mot era egna nycklar. Både du och din motpart (familjemedlemmen) är bundna av villkoren och bundna av att slutföra avtalet. I ert läge, när avtalet är slutet, har din motpart inte fullföljt sina skyldigheter och därigenom begått ett avtalsbrott genom att säga att denne inte längre är intresserad av att fullgöra sina åligganden enligt avtalet.

Att säga att man inte längre är intresserad är en möjlighet att frånträda sina skyldigheter, men den grundläggande principen i svensk avtalsrätt är Pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal ska hållas. Det är i en sådan situation endast möjligt att frånträda avtalet om också motparten går med på det. I din situation har din motpart frånträtt avtalet, men med den skillnaden att du inte har gjort det. I det läget har din motpart begått ett avtalsbrott.

Avtalsbrott kan beivras genom att du skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Hur din stämningsansökan ska se ut framgår av 42 kap. 2 § Rättegångsbalken. Ett alternativ till stämningsansökan är att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten, se Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, där Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig att återfå dina nycklar.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”