FrågaPROCESSRÄTTBevis och bevisning27/08/2020

Hur får jag tag på en professor som agera expertvittne i domstol?

Hej

Jag har sökt med ljus och lyckta med att få tag i privat professorer som kan ge mej ett intyg och kan sen ställa sig upp i en domstol.

Min skada är en vårdskada mot Landstinget och söker en professor i neurologi mot betalning.

Ni borde kunna ge mig en eller flera kontakter som jag kan vända mig till.

Tackar på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga vill du ha kontakt med en professor i neurologi som kan utfärda dels sakkunnigutlåtande, dels kan tänka sig att vittna i domstol. Tyvärr kan vi inte ge dig något namn på någon specifik professor du kan anlita för ändamålet.

Professorer i neurologi är i regel anknutna till universitetsvärlden och/eller universitetssjukhus. Min rekommendation för att du ska få kontakt med en professor är att du vänder dig till universitetsvärlden. Du bör undersöka dels universiteten, dels de sjukhus som är anslutna till universiteten (som exempel Karolinska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset i Lund osv.). När det gäller utlåtande från expertvittnen såsom en professor bör du vara uppmärksam på att begäran om ersättning för uppdraget kan variera stort. Jag vet att det funnits tvister där det varierat från att ena partens expertvittne inte tagit något betalt alls, till att expertvittnen begärt 80.000 kronor för ett enkelt utlåtande.

I ditt fall har jag ingen insikt i vad tvisten du är i avser (mer än att det rör sig om en vårdskada). Om du inte redan har en jurist som företräder dig är däremot min rekommendation att du anlitar en sådan. Juristen kan hjälpa dig vidare och även att ta ställning till om ett expertvittne är den avgörande vägen att nå framgång. Anlitandet av ett expertvittne innebär inte per automatik att du kommer att nå framgång. Om din motpart har ett expertvittne som säger det motsatta kan det innebära att vittnena till viss del "tar ut varandra".

Sammanfattningsvis kan vi inte ge dig några specifika namn på professorer i neurologi att anlita som expertvittne. För att eventuellt få kontakt med professorer inom neurologi är min rekommendation att du kontaktar universitet och/eller de sjukhus som har anknytning till universitetsvärlden. Min främsta rekommendation (i brist på insyn i ditt mål) är att du anlitar en jurist som är behjälplig. Det är långt ifrån alltid som ett expertvittne är den avgörande biten för att nå framgång. Om du önskar kontakt med, och en offert från, en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?