​Hur får jag skadestånd pga. fel utförd operation?

FRÅGA
Hur begär jag skadestånd av ett fel i min kropp efter en operation som har orsakat min äktenskap, min framtid,psykiskt o.s.v?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Alla vårdgivare måste ha en så kallad patientförsäkring, både offentliga och privata vårdgivare. Som patient kan man i vissa fall få vissa ersättningar om man blivit skadad av vården.

Patientförsäkringen kan ge ersättning för sveda och värk under tiden som skadan läker, ersättning för invaliditet om skadan leder till en bestående funktionsnedsättning eller ersättning för extra kostnader och inkomstbortfall i samband med en patientskada.

Hur anmäler jag?

Om du vill anmäla en patientskada på ovanstående grunder ska du göra en anmälan hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Löf tar emot anmälan, utreder skadan och fattar beslut om ersättning ska utgå eller inte.

För skador som du fått före 1 januari 2015 gäller att du måste anmäla inom tre år från det du fick veta att du kunde göra en anmälan. Det får dock inte ha gått mer än tio år räknat från den dag då skadan orsakades.

Om skadan skett efter den 31 december 2014 måste du anmäla den inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Du kan läsa mer om ersättning vid patientskada här.

På vilka grunder lämnas ersättning ur försäkringen?

Patientförsäkringen lämnar ersättning om skadan har varit möjlig att undvika. Du kan få ersättning om skadan orsakats av fel på, eller genom felaktig hantering av apparater m.m. inom sjukvården, om du fått en försenad diagnos och förseningen orsakat att du blivit sämre än om den hade ställts i rätt tid, om du fått en infektion i samband med vård och behandling, olycksfall eller pga. felmedicinering. Du kan läsa mer om vad försäkringen omfattar här.

Det är inte tydligt för mig exakt vilka skador du vill ha ersättning för, men om patientförsäkringen inte skulle täcka just dina skador kan du prova att vända dig till ditt försäkringsbolag om du har en personförsäkring.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97625)