Hur får jag sålt huset när jag inte kan få tag på andra delägaren?

FRÅGA
Min dotter har separerat med sin pojkvän. Tillsammans äger de ett hus. Nu har hon flyttat därifrån och han vägrar att sälja huset och nu har han blockerat henne så att hon inte längre kan ta kontakt med henne. Hur ska hon göra för att bli av med sin del av skulderna på huset? Har hon möjlighet att få kostnadsfri hjälp på något vis?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Beroende på omständigheterna finns det två sätt att angripa problemet på, vilka jag kommer att presentera nedan. Jag kommer i mitt svar att utgå från att din dotter och hennes pojkvän inte var gifta, utan alltså sambor framtill deras separation.

Sambolagen: i det fall huset var förvärvat för gemensam användning
Ifall din dotter och hennes före detta pojkvän uppfyller rekvisiten (kraven) för att ha ansetts ha haft ett samboförhållande enligt 1 § sambolagen (2003:376) (här förkortad SamboL), finns det en möjlighet för henne att begära bodelning enligt 8 § SamboL. Detta sker enligt bestämmelserna i 12–14 § SamboL. Kortfattat innebär detta att det som anses vara samboegendom enligt 3 § SamboL (den gemensamma bostaden och bohaget som är förvärvat för gemensam användning) ska, efter att en skuldtäckning har gjorts, läggas samman för att sedan delas jämnt mellan samborna.

För att en bodelning enligt SamboL ska kunna genomföras måste din dotter begära bodelning inom 1 år från det att samboförhållandet upphörde, 8 § 2 st. SamboL. Detta kan göras på begäran av någon av samborna. Tänk på att en bodelning också innefattar möbler och diverse bohag som är förvärvad för gemensam användning; till detta kommer möbler som din dotter köpt och kanske förväntar sig att slippa dela på vid en eventuell bodelning. Definitionen av sambors gemensamma bohag hittar du i 6 § SamboL.

Du kan begära tvångsförsäljning enligt samägandelagen
Om det av något skäl inte blir aktuellt att begära bodelning enligt SamboL, kan din dotter begära tvångsförsäljning av fastigheten enligt lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (här kallad samäganderättslagen); lagen är sk. dispositiv. Om din dotter, som delägare av fastigheten, begär försäljning ska hela fastigheten säljas på offentlig auktion enligt 6 § samäganderättslagen. Det skulle kunna frigöra kapital för att betala av hennes skulder. Begäran om tvångsförsäljning sker alltså hos tingsrätten.

Det bästa är om det är möjligt att informera pojkvännen om att ifall de inte kan komma överens, så kan din dotter i värsta fall begära tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen. Sambon kanske kan har möjlighet att köpa ut henne, om han vill behålla huset. Han har även möjlighet att buda på huset vid den offentliga auktionen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2478)
2019-12-05 Skulder i samboförhållande
2019-12-04 Hur ger vi vår dotter en bostad utan att den blir samboegendom?
2019-12-04 Ska fritidsboende ingå i bodelning mellan sambor?
2019-12-03 Hur upprättar vi ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (75340)