Hur får jag pengarna tillbaka för en vara som aldrig levererats?

2019-09-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Har köpt en jacka av en tjej på fb lyxloppis över hela Sverige, har swishat 1200kr tjejen har inte skickat någon jacka, vad kan jag göra att få tillbaka mina pengar, kommer även polisanmäla ärendet MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga kan aktualisera både köplagen och brottsbalken beroende på om säljarens dröjsmål är resultatet av ett brott eller inte. Jag kommer att redogöra för bägge situationer.

Påföljder vid dröjsmål

Om en vara inte avlämnas till köparen har du som köpare rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet (22 § köplagen). I ditt fall vill du ha tillbaka pengarna. Enligt 25 § köplagen får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det är uppenbart att säljaren inser att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig då du inte har fått jackan. Du har alltså rätt att häva köpet, men även begära skadestånd för den eventuella skada du har lidit (se 27 § köplagen).

Kan brott ha begåtts?

Om personen i fråga har vilselett dig att betala trots att hon inte avsett att leverera jackan, kan hon ha begått brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). I och med att du skickade pengar till henne har hon gjort en ekonomisk vinning på sitt vilseledande agerande, vilket borde innebära att bedrägeribrottet är fullbordat. Det är alltså helt riktigt av dig att göra en polisanmälan. I samband med en eventuell rättegång har du möjlighet att begära ekonomisk ersättning.

Jag hoppas att det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81800)