Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?

2020-07-28 i Övrigt
FRÅGA
Hej, vad gör jag om min föredetta arbetsgivare som gav mig tjänsten men sedan drog tillbaka den efter jag jobbat 2 dagar, inte betalar ut lönen? Det skrevs inget avtal och människan i fråga ignorerar när jag frågar om lönen.
SVAR

Hej!

Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtalet

Ett anställningsavtal kan ingås skriftligen eller muntligen. Det är den som menar att ett anställningsavtal har ingåtts som har bevisbördan för det. Detta kan du bevisa genom exempelvis skriftliga konversationer mellan dig och din arbetsgivare eller ett schema.

Lönen

När det gäller lönen är det första du bör göra att kontakta din chef och påminna om lönen och fråga varför du inte fått den utbetald. Försök komma överens med chefen om det går. Om du inte lyckas komma överens med din chef bör du – om du är ansluten – vända dig till din fackförening och be dem om hjälp. De kan hjälpa dig att driva lönefordran mot din arbetsgivare. Är du inte medlem i facket kan du i sista hand söka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om arbetsgivaren inte betalar efter betalningsföreläggandet kan du driva ärendet i domstol. Då krävs dock att du kan bevisa att ett anställningsförhållande förelåg vilket är lite svårare när det inte finns ett anställningsavtal.

Här kan du läsa mer om betalningsföreläggande: https://kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Hoppas att detta gav svar på din fråga. Lycka till!

Fick du svar på din fråga?