Hur får jag kronofogden att ta bort en felaktig uppgift om mig?

Hej.

Angående en begäran av rättelse hos kronofogden.

Jag har gjort en adressändring privat, avställd bilförsäljning och bilköp i samma period. Post nord har blandat min adressändring privat med även Aktiebolaget och det står nu som avflyttat = post skickas i retur/blir försenat.

Privat fick jag försenade brev eller inga brev alls.

Jag har fått 2 betalningsförelägganden som jag vill begära rättelse av, en för fordonsskatt försäljningen av privatbil samt en för köp av ny bil. Den ena verkar vara rättad men den andre fick jag avslag på.

Del av Svar från Kronofogden.

Avslag

"måste komma in med någon form av bevisning"

"Lagstiftningen innebär att vi ska blockera uppgifterna om uppgifterna är missvisande, alltså om uppgifterna ger ett felaktigt intryck av din vilja eller förmåga att ta hand om dina ekonomiska förpliktelser. Vi tittar på vilken möjlighet du hade att förhindra att skulden lämnades över för indrivning. "

Jag har pengar och ett väldigt stort intresse av att alltid sköta mina ekonomiska förpliktelser. Betalningsföreläggandena är betalda och gjordes omgående efter att jag fick reda på det.

Är ett intyg från sambons slarv skälig att hon inte gett mig posten?

Om man glömt skriva Care off i adressändringen?

gäller företagsslarv eller post nords slarv med adressändring?

- Vad är ett giltigt bevis för att en sådan rättelse ska kunna gå igenom?

- Vad kan jag göra för att dessa anmärkningar tas bort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som är tillämplig för din fråga är lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet (KFMdbl).

Den rättsliga grunden för att få en uppgift hos kronofogden rättad:

Det som kronofogden hänvisar till i sitt svar är 3 kap. 3a§ 1 st KFMdbl, vilket är den paragraf som reglerar din rätt till att få uppgiften rättad genom att den blockeras eller utplånas, om uppgifterna kronofogden har om dig är t.ex. missvisande. Det första kravet som måste vara uppfyllt för att detta ska vara aktuellt är att du måste ha betalt hela skulden som finns registrerad hos kronofogden- vilket du ju redan har gjort. Efter det så krävs det att uppgifterna antingen är missvisande eller felaktiga. En felaktig uppgift är om det överhuvudtaget inte stämmer att du har haft något att betala till företaget t.ex. Så i ditt fall bör det vara missvisande som kan vara aktuellt.

Vad kan en missvisande uppgift innebära?

Att något är en missvisande uppgift är om uppgiften som kronofogden har på dig är missvisande gällande din betalningsvilja- eller förmåga, samt om uppgifterna inte har behandlats lagenligt.

Om du kan bevisa att du inte har fått något av betalningskraven till dig så kan det vara grund för att uppgifterna ska anses missvisande. Det bör dock inte räcka att betalningskraven har kommit hem till dig och din sambo- och din sambo sedan har slarvat med posten. Utan för att det ska räknas som att de inte har kommit dig tillhanda så ska breven inte ha kommit fram till din adress överhuvudtaget så som jag tolkar det. Något som kan tyda på detta och vara till din fördel är att du flyttat i nära anslutning till att kraven ska ha skickats till dig (prop.2007/08:166 s.15 + 29). Därmed är det som troligast är till din hjälp- och fördel att du i nära anslutning till att betalningskraven ska ha skickats till dig har flyttat och därmed ändrat din adress, varav det blivit fel hos adressändring och postnord inte har lyckats leverera dina brev- om det är vad som faktiskt hänt. Om du kan ge rimliga bevis för detta så finns det enligt min bedömning en chans att kronofogden väljer att blockera uppgiften. Du bör dock vara medveten om att bedömningen sker med en viss restriktivitet.

Vad som krävs ur bevishänseende kan jag tyvärr inte svara på. Däremot så rekommenderar jag dig att samla de bevis du har på att du flyttat och ändrat din adress i nära anslutning till när betalningskraven ska ha skickats ut. Som bevis kan tu t.ex. använda din anmälan om adressändring, om du har haft någon skriftlig korrespondens kring de fel som skett kring din adressändring, eventuell korrespondens med postnord kring de saknade breven och även "kvitto" på att skulden är betald. Detta är dock bara mina förslag på vad du kan använda som bevis och det är inte säkert att kronofogden anser att det är tillräckliga bevis. Du kan även fråga kronofogden vad de kräver för bevis för att du inte har fått breven med betalningskraven.

Viktigt att veta är även att prövningen gällande huruvida uppgifterna är missvisande eller inte görs utifrån förhållandena som förelåg när skulden registrerades hos kronofogden.

Vad innebär en blockering av uppgifterna?

Om kronofogden anser det bevisat att uppgifterna om dig är missvisande så kommer de antagligen välja att blockera uppgifterna. Det innebär att uppgiften kommer att fortsätta existera, men det gäller total sekretess för uppgiften (34 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen). Det innebär att ingen har rätt att få reda på uppgiften om dig.

För att en uppgift ska kunna omfattas av sekretess så krävs följande:

-Du får inte ha haft någon tidigare skuld registrerad de senaste två åren

-Du får inte få någon ny skuld de kommande två åren efter att uppgiften blivit sekretessbelagd

-Att skulden har betalats i dess helhet (inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift) eller att den har återkallats

Du behöver uppfylla alla dessa krav för att det ska vara möjligt att sekretessbelägga en uppgift om dig. Om du till exempel har haft en annan skuld de senaste två åren så kommer det inte vara möjligt att få dina uppgifter sekretessbelagda.

Hur du begär rättelse av uppgifter hos kronofogden:

I och med hur formulerar din fråga så misstänker jag att du redan är medveten om hur du begär rättelse, men för säkerhetsskull så förklarar jag det även här.

Du ska lämna in en ansökan till kronofogdens rättelseteam, där ansökan ska innehålla följande uppgifter:

-ditt personnummer eller organisationsnummer,

-information om vilka uppgifter du vill få rättade,

-omständigheter som gör att du tycker att uppgifterna är felaktiga eller

missvisande,

-kvitton eller andra handlingar som bevisar dessa omständigheter,

-en förklaring av om skulden är betald eller återkallad

Detta skickar du till följande adress:

Kronofogden
Box 1074
621 21 Visby

Det ska även gå bra att faxa eller maila ansökan, jag kan dock inte hitta ett specifikt nummer eller en specifik mailadress för just rättelsen. Deras allmänna nummer/mejladress är följande:

-Email: kontakt@kronofogden.se

-Fax:010-572 27 49

Om du får ett beslut du inte är nöjd med så kan du överklaga beslutet till domstol, hur det går till framgår av beslutet du får av kronofogden.

Mina tips till dig:

-Kontakta kronofogden för att se vilken bevisning de åsyftar i sitt beslut och fråga även då om du kan inkomma med den direkt till dem eller om du behöver överklaga beslutet till domstol för att kunna ta ärendet vidare. Det framgår nämligen inte klart av frågan om beslutet är slutgiltigt.

-Om du fortfarande kan komma in med bevisning så samla de bevis du kan som styrker att du inte fått betalningskraven som ledde fram till betalningsföreläggandet. Då det som nämns i förarbetena som exempel är just tillfällen då man inte fått betalningskraven på grund av att man till exempel flyttat i nära anslutning till att dessa ska ha skickats ut.

-Det du behöver göra för att få uppgifterna rättade är alltså att begära rättelse och då lyckas bevisa att uppgifterna är missvisande, genom att till exempel bevisa att du inte fått betalningskraven som skickats ut innan det ledde till ett betalningsföreläggande hos kronofogden.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Då du har betalat för ett uppföljande samtal så kommer jag att ringa upp dig på tisdag den 15 december klockan 15:30 för att genomföra det, observera att jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte passar eller om du har några andra funderingar så ber jag dig att kontakta mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet.

Med vänlig hälsning,

Elin EnglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”