Hur får jag fram anskaffningsvärdet på ett hus som jag har ärvt?

FRÅGA
Hej!Hur får jag fram anskaffningavärdet på etthus som jag fått ärva av mina föräldrar?Min pappa byggde huset 1946 och det är ettmindre hyreshus.Hur räknar jag vid en ev försäljning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innebörden av anskaffningsvärdet och den så kallade kontinuitetsprincipen
Anskaffningsvärdet utgör de kostnader som uppstått vid införskaffandet av fastigheten. Anskaffningsvärdet för fastigheten blir således tomtens kostnad och utgifterna för material samt eventuell arbetskostnad som din pappa hade.

Vid arv tillämpas en så kallad kontinuitetsprincip som innebär att du övertar anskaffningsvärdet din pappa hade för fastigheten. Anskaffningsvärdet för dig blir således, som ovan nämnt, tomtens kostnad och utgifterna för material samt eventuell arbetskostnad (44 kap. 21 § inkomstskattelagen).

Särskild regel gäller för hus som förvärvats innan år 1952
Något som är viktigt att notera i det här fallet, eftersom huset är från 1946, är att det finns en särskild regel för fastigheter som införskaffats före år 1952. En fastighet som förvärvats före 1952 ska nämligen anses vara förvärvad år 1952. Anskaffningsutgiften beräknas här som 150 % av fastighetens taxeringsvärde år 1952. Skulle det emellertid vara så att det faktiska anskaffningsvärdet är högre, får det användas istället (45 kap. 28 § inkomstskattelagen)

Sammanfattning
Om 150 % av fastighetens taxeringsvärde år 1952 överstiger det faktiska anskaffningsvärdet (det vill säga tomtens kostnad och utgifterna för material samt eventuell arbetskostnad), blir det anskaffningsvärdet. Är det faktiska anskaffningsvärdet emellertid högre, kan du använda dig av det. Det är mycket möjligt att det är så att du inte har koll på det faktiska anskaffningsvärdet. Om så är fallet, kan du använda dig av den särskilda regeln.

Du kan begära att få ut fastighetens taxeringsvärde för år 1952 av Riksarkivet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?