Hur får jag ett samboskap att upphöra och hur tillvaratas rätten till halva värdet på bostaden?

Hej!

Jag lever under hot från min sambo som jag deläger vårat hus med. Jag undrar vilka möjligheter jag har för att komma härifrån medan jag står som delägare på bolånen. Han säger att han ska dra ut på det så mycket han kan för att få stanna kvar och för att göra det svårt för mig.

Om jag hittar säkert boende och flyttar, då måste jag betala två boenden och troligtvis få slut på pengar så att jag tvingas flytta tillbaka hit för att jag ändå är bunden att betala.

Snälla hjälp!

Inga barn inblandade, vi är inte gifta och har bott här i ett år. 50% ägandeskap på båda och han vägrar sälja.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller samboskap regleras många juridiska frågor i sambolagen (2003:376), samboL.

Utgångspunkten för ett samboskap är alltså att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1§ samboL). De huvudsakliga situationerna för att ett samboskap ska anses vara upplöst är om någon av samborna gifter sig, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2§ samboL).

Det bästa, utifrån denna utgångspunkt, är som du har uppmärksammat att ni flyttar isär för att samboskapet ska upphöra. Här kan det eventuellt bli aktuellt att även ändra sin folkbokföringsadress för att tydligare signalera att samboskapet är över. Du skriver att detta eventuellt kan bli en belastning för dig ekonomiskt att ha två boenden och att du därför riskerar att måsta flytta tillbaka. Kolla upp med släkt och/eller vänner om du kan bo hos någon av dem för att slippa betala för dubbla boenden. Skulle det inte finnas möjlighet till det så är mitt råd att kontakta din närmsta kvinnojour – eftersom du beskriver att du lever under hot från din sambo (dock vänder sig kvinnojourerna endast till kvinnor). De kan ibland hjälpa till med boende. Oftast löser det sig, men jag förstår att oron finns där! Sedan ansöker du om sambodelning för att kunna få ett definitivt avslut (8§ samboL). Det bör gå relativt snabbt eftersom ni inte har barn ihop, men såklart beroende på domstolens belastning. Här fördelas samboegendomen och din rättighet till halva värdet på bostaden tillvaratas. Du kan dock inte styra över om huset ska sälja. Har din sambo pengar eller andra saker av värde som han kan själva för att "köpa ut" dig så är det fullt möjligt (eller om han får lån av banken). Oftast brukar bostäder handla om större värden, vilket brukar resultera i att man brukar behöva sälja bostaden.

Det går emellertid att avsluta ett samboförhållande även utan att ni flyttar isär i lagens mening. Det handlar om tre situationer där man anser att upphörandet manifesterats på ett för utomstående tillräckligt synbart sätt:
1) Samboförhållandet upplöses om en sambo ansöker vid domstol om förordnande av bodelningsförrättare enligt 28§ samboL. Denna är särskilt användbar om ens partner vill "dra ut på det", förhala situationen, vägrar sälja etc. eftersom en bodelningsförrättare hjälper till att genomföra bodelning – särskilt i situationer där parterna är oense.
2) Samboförhållandet upplöses om en sambo ansöker vid domstol om rätt att få bo kvar i bostaden till dess bodelning sker enligt 29§ samboL.
3) Samboförhållandet upplöses om en sambo väcker talan om att få överta bostaden från den andra parten.
(allt ovan enligt 2§ st 2 samboL)

Den åtgärd som nämns i första punkten kan du vidta relativt riskfritt. I de andra två punkterna görs en bedömning av vem som bäst rätt till bostaden och det är väldigt svårt att uttala sig om när det inte finns tillräckligt med information, men också för att två jämbördiga parter sällan innebär att den ena har mer rätt än den andre. Observera att dessa åtgärder inte ändrar egendomsförhållandena (dvs det faktum att ni äger bostaden med 50% var).

Sammanfattningsvis kan du först kolla upp möjligheten att få bo en kortare stund hos nära och kära, i andra fall kontakta kvinnojouren och sist ansöka om förordnande av bodelningsförrättare enligt 28§ samboL.

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning