Hur får jag ersättningen för rättegångskostnaderna som domstolen tillerkänt mig och tillkommer ränta?

Om man har vunnit ett tvistemål (gällande arv) i både tings- och hovrätt, när och hur ersätts mina rättegångskostnader? Vad ligger räntan på? I tingsrätten hade jag kostnader på ca 70000 kr. I hovrätten på ca 30000 kr. Är det på båda summorna man får ränta på? Får käranden betala ränta från första domen i tingsrätten eller är det endast från sista domen i hovrätten som ränta betalas?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning för dina rättegångskostnader har du tillerkänts genom domstolarnas domar. Frågan blir då hur du rent faktiskt får dessa domslut verkställda, dvs. hur du rent faktiskt får dina pengar. Vad du kan göra är att du kan skicka ett brev till den förlorande parten och begära betalning enligt domsluten. Om personen vägrar följa din betalningsuppmaning kan du ansöka om verkställighet genom Kronofogdemyndighetens försorg. Om du inte vill skicka en uppmaning från början kan du direkt ansöka om verkställighet genom Kronofogdemyndighetens försorg, det är helt upp till dig. Men att du får dina pengar är inget som sker per automatik, utan du måste ansöka om verkställighet om du vill få in pengarna genom statens försorg.

Vad gäller dina frågor om dröjsmålsräntan kan jag nämna att ränta löper från tingsrättskostnaderna på 70 000 kr samt att ränta löperr från hovrättskostnaderna på 30 000 kr. Räntan för dina olika kostnader beräknas separat och räntan beräknas från dagen för tingsrättsdomen vad gäller dina kostnader på 70 000 kr och från dagen för hovrättsdomen vad gäller dina kostnader på 30 000 kr (18 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken, RB). Vad gäller storleken på dröjsmålsräntan ska den beräknas enligt 6 § räntelagen (se 18 kap. 8 § andra stycket RB). Detta innebär att storleken på dröjsmålsräntan blir referensräntan ökat med 8 procentenheter. Sedan 1 juli 2019 har referensräntan varit 0 %, alltså ligger dröjsmålsräntan på 8 % och löper tills betalning sker.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan SulaimanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”