FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt12/05/2019

Hur få ut sitt skadestånd?

201811 förra året blev min exman dömd att betala skadestånd till mig på ett antal summa pengar. Som jag sände vidare till kronofogden. Lämnade även in till brottsligheten. Men min exman påstår sig inte har råd att betala igen skadeståndet. Hur och vart kan man vända sig mer till för att jag ska få ut mitt skadestånd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag nedan att referera till Försäkringsavtalslagen (FAL), Skadeståndslagen (SkL) och slutligen Brottsskadelagen.

Skadestånd av gärningsman

Det finns tre olika sätt att få ut sitt skadestånd. I första hand ska alltid gärningsmannen, i detta fall din exman, betala ut skadeståndet till dig (se 2 kap. 1 § SkL). Om inte din exman vill/kan betala ut skadeståndet till dig, ska du som första steg vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och be dem hjälpa dig att driva in skulden. Om KFM gör bedömningen att gärningsmannen inte kan betala skadeståndet, ska KFM meddela dig om detta.

Skadestånd av försäkringsbolag

Om det av KFM framkommer att gärningsmannen inte kan betala skadeståndet, kan du som andra steg vända dig till ditt försäkringsbolag och be dem att betala ut skadeståndet. Ett försäkringsbolag som har fått underrättelse om ett försäkringsfall skall utan uppskov vidta de åtgärder som behövs för att försäkringsfallet skall kunna regleras (se 16 kap. 1 § 1 st. FAL). Du får i sådant fall försäkringsersättning från din hemförsäkring. Vissa bolag betalar ut det skadestånd du har rätt till, andra bolag har egna tabeller på vilket belopp som betalas ut.

Skadestånd av Brottsoffermyndigheten

Om du inte erhåller full kompensation från gärningsmannen eller försäkringsersättningen kan du i sista hand vända dig till Brottsoffermyndigheten och få s.k brottsskadeersättning (se 21 § Brottsskadelagen). En talan om brottsskadeersättning ska göras inom 3 år från dess att dom eller slutligt beslut vann laga kraft, eller - om du är ett barn - fram tills dess att du fyllt 21 år (se 15 § Brottsskadelagen).

Sammanfattning

För att sammanfatta det hela ska skadeståndet i första hand betalas av gärningsmannen. I andra hand kan du söka ersättning av ditt försäkringsbolag och i sista hand kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten och söka brottsskadeersättning. Jag länkar till Sveriges Domstolar, så du också kan läsa deras förklaring på hur du som brottsoffer kan gå tillväga för att få ut ditt skadestånd. Länk här: http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Brottsoffer/Skadestand/

Jag hoppas att du fick klarhet i det hela och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000