Hur ett äktenskapsförord hanteras

FRÅGA
Hur hanteras ett äktenskapsförord vid en skilsmässa?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid frågor om äktenskapsförord blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig lag.

Vid en skilsmässa ska bodelning ske, där egendomen ska fördelas mellan makarna, se 9 kap. 1 § ÄktB. Det är makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen där giftorättsgodset läggs ihop efter att skulder dragits av och delas lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB.

Det som ska räknas som giftorättsgods är allt utom makarnas enskilda egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB. Det är här äktenskapsförordet spelar in, eftersom man genom att skriva äktenskapsförord kan bestämma att viss egendom ska vara just enskild egendom och därmed inte ingå i bodelningen, se 7 kap. 2-3 §§ ÄktB. I 7 kap. 3 § ÄktB finns vissa krav som måste uppfyllas för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Där står att det ska ha upprättats skriftligen, daterats och undertecknats av båda makarna. Äktenskapsförordet ska också registreras hos Skatteverket.

Som svar på din fråga hanteras äktenskapsförordet på så sätt att man ser vad som enligt äktenskapsförordet ska ses som enskild egendom, och använder det för att bestämma vad av makarnas egendom som ska läggas ihop och delas lika mellan makarna och vilken egendom de ska få behålla som sin egen.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll