​Hur du skall annullera ditt äktenskapsförord!

FRÅGA
Hur annulerar vi vårt äktenskapsförord?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

När det kommer till annullering av äktenskapsförord är det viktigt att man inte blandar ihop detta med hur man annullerar ett testamente. För att ändra äktenskapsförord måste parterna ingå ett nytt avtal. Det går därför inte som vid testamente att endast riva eller slänga avtalet. Det nya äktenskapsförordet skall sedan registreras hos skatteverket och kommer då gälla istället för det gamla.

Ett exempel: Två makar skriver ett äktenskapsförord om att all deras egna egendom är deras enskilda (att egendomen inte delas mellan parterna vid eventuell bodelning). Efter 10 år anser de dock att de vill ändra äktenskapsförordet och att all egendom istället skall anses vara deras tillsammans. De måste då skriva ett nytt äktenskapsförord där de uttryckligen förklarar att de nu vill att all egendom skall vara deras giftorättsgods (egendomen skall vara deras gemensamma och vid en eventuell bodelning delas på). När de har skrivit det nya avtalet (äktenskapsförordet) måste de gå till skatteverket och få detta registrerat. Först då slutar deras första äktenskapsförord om enskild egendom att gälla och de nya träder istället in.

En hemsida som kan ge dig mer råd och klarhet över situationen är skatteverkets egna hemsida om just äktenskapsförord.

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att du har fått klarhet i din situation. Har du fler frågor så tveka inte på att höra av dig till oss igen!

Allt gott!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1215)
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-12 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-11 Hur fungerar det med äktenskapsförord?
2021-03-31 Räknas enskild egendom i äktenskap om maken mottog den under samboskap?

Alla besvarade frågor (91260)