Hur dirigerar jag mitt arv genom min sambo och sedan till våra gemensamma barn på ett visst sätt?

Jag lever sedan giftemål 1968 tillsammans med min fru. Dock blev det en konflikt och vi skilde oss... utan att det blev bodelning eller isärflyttning. Vi har fyra gemensamma barn, Vår önskan är att den efterlevande ska äga allt som går och det barnen måste ärva så småningom när bägge är borta ska vara barnens enskilda egendom. Vill även att den efterlevande ska ha möjlighet att testamentera mest till ett av barnen. Allt enligt syskonens önskan. Hur gör vi?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Arvsordningen ger förmånligare regler för par som är gifta. Jag har i mitt svar också utgått från att du och din före detta fru inte vill gifta om er, så svaret fokuserar på en lösning som innebär att ni inte behöver göra detta.Hur ska din f.d fru kunna ärva dig?


Eftersom du och din f.d fru (som jag härefter kommer att kalla din sambo) inte längre är gifta så kommer dina barn att ärva dig i första hand, enligt den s.k "legala arvsordningen". Din sambo ärver dig alltså inte. Detta går dock enkelt att undvika genom att du testamenterar bort din egendom till din sambo.

Du kan testamentera bort all din egendom till din sambo, men enligt lagen har dina barn i dessa situationer en rätt till sin laglott, dvs hälften av vad de egentligen skulle ärvt. I och med att dina barn egentligen skulle ha ärvt all din kvarlåtenskap kan de i värsta fall kräva att testamentet jämkas med hälften. Detta framgår av ärvdabalken 7 kap. 3 §.


Notera dock att detta inte behöver utgöra ett problem. Om era barn är helt med på ert arrangemang och avstår att jämka testamentet så ärver sambon hela kvarlåtenskapen efter dig. Det borde heller inte finnas några fördelar för era barn att jämka testamentet. Eftersom det är deras andra förälder som ärver egendomen kommer den att falla dem tillgodo i slutändan ändå. Denna beräkning kan dock bli annorlunda om någon av föräldrarna har särkullbarn, dvs barn med någon annan.

När man jämkar ett testamente för sin laglott har man dessutom heller inte rätt till mer än just sin laglott.Hur blir ert arv era barns enskilda egendom? Och hur kan arvet fördelas mellan era barn?


För den här delen kommer det krävas att den efterlevande av dig och din sambo (dvs den som går bort sist) upprättar ett nytt testamente. För att barnen ska ärva krävs inget testamente, men det krävs däremot för att fördela arvet och för att förklara att arvet ska utgöra arvtagarnas enskilda egendom.

För att fördela arvet skriver ni helt enkelt i testamentet hur ni vill att kvarlåtenskapen ska fördelas, exempelvis att barn A ska ha 50% och barn B och C 25% vardera. Precis som ovan gäller dock att vem som helst av era barn kan jämka testamentet för att få ut sin laglott (i mitt exempel ovan skulle det dock inte vara till någon nytta eftersom varje barns laglott skulle utgöra mindre än 25% av kvarlåtenskapen).

Eftersom du skriver att fördelningen skulle ske enligt syskonens önskan så gissar jag att det inte finns något genuint intresse hos barnen att jämka testamentet. I det fallet kommer fördelningen enligt testamentet att stå sig.


För att få arvet att bli era barns enskilda egendom behöver ni enbart föra in detta i testamentet, i form av en uttryckt önskan att egendomen ska vara arvtagarens enskilda. Det viktiga är inte formen på hur ni skriver det, utan det viktiga är att det framgår vad ni menar. En formulering i stil med "jag vill att all egendom mina barn ärver av mig ska vara deras enskilda" duger alldeles fint.Vad behöver ni göra?


Ni kommer att behöva upprätta två testamenten.

Det första testamentet bör du och din sambo upprätta tillsammans, ett inbördes/gemensamt testamente med andra ord. I detta skriver ni ner att den efterlevande av er två kommer att ärva den förste vid dennes bortgång. Förslagsvis skriver ni också att den efterlevande av er båda ska ärva den andre med full äganderätt. Det innebär att den ärvande i senare led kan testamentera bort hela egendomen oinskränkt. Som påpekat ovan är detta helt i enlighet med lagen och kan bara angripas om något av era gemensamma barn väljer att jämka testamentet för att kräva ut sin laglott.

Det andra testamentet ska sedan den efterlevande av er båda upprätta efter att denne ärvt den först avlidne. Detta testamente upprättas med andra längre fram i tiden. Testamentet ska reglera hur egendomen ska fördelas barnen sinsemellan vid den efterlevandes bortgång, och det ska även klargöra att det som barnen ärver ska tillfalla dem i egenskap av enskild egendom. Bestämmelsen om att egendomen ska vara enskild kan inte angripas på något sätt, men arvets fördelning kan angripas om något av barnen jämkar testamentet och kräver ut sin laglott. Om barnen dock är helt med på hela arrangemanget så kommer fördelningen att stå sig.Formkrav


Ni bör ha i åtanke att ett testamente kräver att det tillkommer på ett visst sätt för att det ska vara giltigt, s.k formkrav. Ett testamente måste upprättas skriftligen och det måste bevittnas av två personer som skriver på handlingen för att det ska vara giltigt.

Vittnena behöver inte veta vad det är som står i testamentet; de behöver bara veta att det är ett testamente de skriver under.

Vittnena måste också vara utomstående till en viss grad. Sambo, make eller släktingar i rakt upp- eller nedstigande led (föräldrar eller barn) kan exempelvis inte vittna.

Dessa bestämmelser om testamentes formkrav hittar du i ärvdabalken 10 kap. 1-4 §. Jag rekommenderar dig att kika på dessa bestämmelser om du skulle känna dig osäker.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Om du har några ytterligare funderingar, kontakta mig gärna på lucas.cyren@lawline.se.

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”