Hur delas sambors samägda aktier

2021-09-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min sambo har lämnat mig och vi ska således separera. Jag undrar lite vad som kommer hända med aktiekontot nu. Vad jag läst så ingår inte aktier i en bodelning. Aktierna är köpta för våra gemensamma pengar men jag står som ensam ägare på aktiekontot som vi har på en annan bank än den vi normalt använder. Kan min sambo hävda att hon har rätt till hälften av pengarna på aktiekontot? Eller har jag juridiskt sett rätt till hela innehavet som ensam ägare till kontot? Tilläggas bör att jag tjänar ungefär 3 gånger så mycket som min sambo och har därmed bidragit med klart mest pengar till aktiekontot.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Vilka regler gäller:

Du har rätt att aktierna inte omfattas av bodelningsreglerna i Sambolagen. Bevismässigt så förutsätts att du är ägare till alla aktier eftersom du står på aktiekontot. Din före detta sambo måste bevisa annat.

Av din beskrivning att döma verkar det dock som att ni är överens om att ni samäger aktierna. Vid samägande mellan sambor kan flera regelverk bli aktuella och det beror på vad som är avtalat och hur ni har hanterat aktiesparandet vilket regelverk som blir aktuellt, eller åtminstone vilket regelverk som får störst betydelse.

Om två flera personer samäger egendom kan Samäganderättslagen (SamägL) bli aktuell. Eftersom det är aktiesparande skulle också Lagen om Handelsbolag och Enkla bolag (HBL) kunna tillämpas.

Det är också en möjlighet att en andel av aktierna skulle kunna anses vara så kallad dold samäganderätt. Med dold samäganderätt menas att domstolen avgör att någon äger en del av någon annans egendom. Än så länge gäller det bara sambor och gifta.

För att det Samäganderättslagen ska bli aktuell krävs egentligen bara just samägande, för att Lagen om Handelsbolag och enkla bolag ska gälla krävs antingen att parterna har ett registrerat handelsbolag eller har ett enkelt bolag. För att man ska ha ett enkelt bolag krävs normalt att det finns ett avtalsförhållande mellan parterna, att det finns ett bolagssyfte som är gemensamt för delägarna och att delägarna ska verka för detta ändamål. Bolagssyftet i ert fall skulle vara att tjäna pengar på aktier och verksamheten att köpa aktier.

För att dold samäganderätt, som är en form av samägande som tillkommit genom ett antal domar, krävs följande:

1 Ena parten ska ha köpt egendomen i sitt namn men med syfte av egendomen ska användas av makarna gemensamt.

2. Båda parterna har gjort viss ekonomisk insats.

3. Vid köpet fanns det en överenskommelse mellan makarna att egendomen skulle ägas gemensamt. Det kan vara en så kallad tyst överenskommelse.

Andelen vid avslutande/försäljning:

Vid samägande enligt Samäganderättslagen är utgångspunkten att samägd egendom ägs med lika lott, om inte annat bevisas (1 § SamägL).

Enligt lag om handelsbolag och enkla bolag är utgångspunkten att andelen är avtalad och om bolaget likvideras (avslutas) är utgångspunkten att varje delägare får del i bolaget (aktierna i ditt fall) efter insats i bolaget (4 kap. 7 § och 2 kap. 34 § 2 stycket HBL). Enligt ett mycket intressant rättsfall (NJA 2012 s. 377) så gäller även i dessa fall lika-lottsprincipen om inte insatsen kan bevisas eller annat avtalats. Dock är det lättare i detta fall att bevisa att andelarna inte är lika stora.

Vid dold samäganderätt är utgångspunkten av allt att döma lika stora andelar.

Sammanfattning:

Att aktiekontot står på dig gör att du förutsätts vara ägare. Reglerna kring samägande är som du märker rätt komplicerade. Det beror på vad ni avtalat och hur ni handlat vilka regler som gäller och vilken andel som bestäms. Såklart har det också stor betydelse vad som kan bevisas.

Det bästa vore om ni kom överens om ett eget avtal hur ni ska fördela aktierna.

Hoppas du fick åtminstone en överblick över dessa regler.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1431)
2021-10-18 Måste ägaren av bilen försäkra den eller kan någon annan göra det?
2021-10-17 Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?
2021-09-30 Begravningsplats
2021-09-30 Kan jag få försäkringsersättning för sveda och värk till följd av en olycka?

Alla besvarade frågor (96487)