​Hur deklarerar man en försäljning av fast egendom - översikt

Jag har fått en fastighet i gåva av min mor för 15 år sedan. Nu vill jag sälja den, hur ska jag göra när jag ska deklarera för den?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka belopp som du ska deklarera för i samband med en försäljning av fast egendom.

Din fråga regleras i Inkomstskattelagen (IL).

Hur deklarerar man en försäljning av fast egendom - översikt

Till att börja med måste man veta till vilket pris man köpt egendomen för, detta kallas för anskaffningsbelopp. I ditt fall rör det sig om gåva och du har således inte "betalat" något för fastigheten. Enligt kontinuitetsprincipen blir ditt ankaffningsbelopp den summa pengar som gåvogivaren har betalat för fastigheten.

Vidare ska du deklarerar förbättrande reparationer och underhåll samt förbättringsutgifter (45 kap. 11-13 §§ IL).

TIll kategorin förbättringsutgifter hör normala reparationer och sådant underhåll som syftat till att återställa fastigheten till sitt ursprungsskick. Dessa får tas upp om de sammanlagt överstiger 5000 kr och har skett inom de närmsta fem åren från försäljningen.

Till kategorin förbättrande reparationer och underhåll syftar sådana ingrepp i fastigheten som medfört en förbättring från ursprungsskicket, det kan röra sig om tekniska förbättringar eller bara att materialet är av högre kvalite än det ersatta. Dessa kostnader får tas upp oavsett hur långt bak i tiden de sträcker sig.

Anskaffningsbeloppet och utgifterna för reparationer och underhåll definieras som omkostnadsbelopp.

För att beräkna din vinstskatt så subtraherar man försäljningspriset med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Denna summan utgör ditt skatteunderlag. Därefter kvoteras summan, dvs det tas enbart upp till 22/30 (45 kap. 33 § IL). Den summan vi får ut efter kvotering utgår det sedan 30 % kapitalvinstskatt på (65 kap. 7 § IL)

Slutsats

När du beräknar skatten ska du alltså deklarera det pris din mor köpte fastigheten för samt de förbättrande reparationer etc du gjort under din innehavstid. Om du behöver mer rådgivning kring skatt rekommenderar jag dig att kontakta skatteverket.

Kort exempel:

Ankaffningsbelopp: 1,000,000 kr

Omkostnadsbelopp: 500.000 kr

Skatteunderlag: 500,000 kr (1,000,000 - 500,000 )

Kvotering: ca 367,000 kr (500,000*0,73 kr)

Skatt: 367,000 * 0,3 = ca 109,999 kr

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”