FrågaSKATTERÄTTInternationell skatterätt27/07/2020

Hur deklarerar jag schweizisk pension i Sverige?

Jag får en del av min pension utbetald från Rentes Genevoises i Schweiz som drar källskatt om 10%. Hur ska jag deklarera det i Sverige?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det du undrar är hur du ska deklarera din pension från Schweiz, och jag misstänker att du även undrar om och i så fall hur den schweiziska pensionen ska beskattas i Sverige.

Jag kommer i mitt svar att utgå från att du är bosatt i Sverige. Om du inte är bosatt i Sverige rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.

Jag kommer att gå igenom vad som gäller om man är bosatt i Sverige. Därefter kommer jag att gå igenom vilket inkomstslag pension är, och vad som räknas som pension. Sedan kommer jag att kortfattat beröra det dubbelbeskattningsavtal som gäller mellan Sverige och Schweiz, och sedan försöka besvara hur den schweiziska pensionen ska deklareras i Sverige. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad gäller om man är bosatt i Sverige?

Om du är bosatt i Sverige är du, från och med att du bosätter dig i Sverige, obegränsat skattskyldig i Sverige. Detta framgår av 3 kap 3 § p. 1 Inkomstskattelagen (här). Innebörden av att man är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet, se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen (här).

Det innebär att alla dina inkomster, även pensionen från Schweiz, ska beskattas i Sverige.

Vilken inkomstslag är pension, och vad räknas som pension?

Rätt till pension behandlas enligt Inkomstskattelagen som inkomst av tjänst, se 10 kap 2 § p. 1 Inkomstskattelagen (här). 10 kap 5 § Inkomstskattelagen (här) avgör vad som räknas som pension, så om man har en pension som inte uppfyller de kriterierna får den beskattas enligt annat inkomstslag. Exempelvis kan en utländsk socialförsäkringspension inte beskattas här i landet utan att det finns stöd för beskattning i svensk skattelagstiftning.

Dubbelbeskattningsavtal

Det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz för att undvika dubbel beskattning, se länk här och här. Pension omfattas, se 19 § 1 i avtalet. Avtalet verkar vara tillämpligt på dig, se artikel 1 och 2 i dubbelbeskattningsavtalet.

Hur ska den schweiziska pensionen deklareras i Sverige?

Av detta drar jag slutsatsen att om din Schweiziska pension uppfyller kriterierna i 10 kap 5 § Inkomstskattelagen (här) ska den deklareras som inkomst av tjänst. Jag rekommenderar ändå starkt att du kontaktar Skatteverket och frågar om du behöver uppge några särskilda uppgifter vid deklaration, samt hur pensionen påverkas av dubbelbeskattningsavtalet.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor rekommenderar jag att du vänder dig till Skatteverket för vidare rådgivning. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare