Hur byte av bostadsrätt betraktas juridiskt

2019-05-21 i Köplagen
FRÅGA
Min bostadsrätt och en god väns bostadsrätt har samma värde. Kan vi byta bostadsrätterna som en gåva och hur går det till hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av förmögenhetsrättslig karaktär och regleras framförallt i köplagen (KöpL).

Förutsättningar för att det ska föreligga en gåva

För att det ska föreligga en gåva krävs det att tre saker är uppfyllda:

Förmögenhetsöverföring.Frivillighet.Gåvoavsikt.

De två första (förmögenhetsöverföring och frivillighet) föranleder inga större problem i detta fallet. Dock kan man inte säga att någon gåvoavsikt finns eftersom förutsättningarna för att du ska ge bort din bostadsrätt är att du ska få en annan bostadsrätt av din vän och tvärtom. Ett byte av detta slag kan därför inte ses som en gåva, utan det är ett byte.

Hur behandlas byten juridiskt?

Köplagen är tillämplig på byte av lös egendom (1 § KöpL). Lagen är dispositiv vilket innebär att man kan avtala om att att lagen inte ska tillämpas utan att villkor i avtal ska gälla istället (3 § KöpL). Köplagen ska inte tillämpas om konsumentköplagen är tillämplig (4 § KöpL) vilket den inte är i ert fall eftersom ni är två privatpersoner som handlar med varandra. Ert byte kommer således betraktas som två fristående köp vilken köplagen tillämpas på om ni inte avtalar annat i ett avtal.

Sammanfattningsvis

Bytet kommer inte ses som en gåva då det inte finns någon gåvoavsikt. Istället kommer köplagen tillämpas på bytet om inte annat avtalas.

Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du ta kontakt med vår juristbyrå för ytterligare frågor. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08 533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll