Hur blir det om vi inte har några gemensamma barn och inget testamente?

Jag och min make har inga gemensamma barn, men min man har 2 barn i tidigare äktenskap. Genom gåva/äktenskapsförord äger jag villan vi bor i. Jag har med hjälp av jurist upprättat testamente där min make ska ärva allt efter mig med fri förfoganderätt, men när vi båda är avlidna ska min del i boet ärvas av 2 av mina syskonbarn. min make har inte skrivit något testamente.Vad innebär det för mig om han går bort före mig?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att finna vägledning till din fråga så måste vi titta i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

I mitt svar till dig kommer jag noga redogöra för hur det blir om din make avlider före dig då det inte finns något testamente.

Bodelning:

När din make avlider så kommer en bodelning att genomföras (23 kap. 1 § stycke 2 ÄB).

Denna bodelningen innebär att din makes och din egendom kommer att delas upp mellan dig och dödsboet (9 kap. 1 § ÄktB). All egendom räknas in som inte är någons avtalade enskilda egendom, som i så fall ges till den som äger egendomen utan att delas upp (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄktB).

Arvsfördelning:

Efter det att en bodelning har skett så skall arvet delas ut mellan arvtagarna. Eftersom det inte finns något testamente eller några gemensamma barn så har du ingen rätt till arv efter din man. Istället så kommer din makes barn få arvet efter din make (2 kap. 1 § ÄB).

Så om din man skulle gå bort före dig så kommer det bli så att arvet tillfaller hans barn och du kommer att bli utan arv om ni inte skriver något testamente.

Sammanfattning:

Eftersom du har ett äktenskapsförord där det står att du äger huset, så kommer du att behålla det sålänge det uttryckligen i detta avtal står att huset är din enskilda egendom. Det är viktigt att det står att det är din enskilda egendom eftersom annars kommer din makes barn kunna få ut halva huset i arv som tidigare har nämnts.

Rörande resterande av din makes tillgångar så har du ingen möjlighet att få några andra tillgångar än hälften av era gemensamma tillgångar. För att du skall kunna få ut arv från din man måste det finnas ett testamente som ger dig denna rätt.

Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att det löser sig till det bästa för dig!

Allt gott!

Vänligen,

Josefine BågholtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning