Hur blir det med semestern vid konkurs och lönegaranti?

2020-04-26 i Konkurs
FRÅGA
Hej!Min sambo blivet uppsagd pga arbetsbrist och får lönegaranti.(4mån).men måste jobba åt konkursförvaltaren under hela perioden då hon får lönegaranti.(sälja ut resten av varorna).Verkar inte vara några problem med semesterpengar och annan ersättning .Fråga nr 1.Det är ju sommar och semestertider mm.vi har planerat semester sen tidigare.(Kan hon ta ut semesterdagar enl. lagen?)då hon jobbar åt konkursförvaltaren.Varför får konkursförvaltaren använda lönegaranti ?Är inte den till för den som blir uppsagd.Tycker det är märkligt att konkursförvaltaren inte tar kostnader då den betraktas som arbetsgivare.Fråga nr 2.Om nu arbetstagaren(sambon) jobbar åt konkursboet....Varför förskjuts inte lönegaranti att den börjar efter att arbetet är klart hos konkursförvaltaren?Ska bli spännade om ni kan utveckla så mycket att det går att förstå vad som gäller.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om lönegaranti finns i lönegarantilagen. Enligt nämnda lag svarar staten för betalning av arbetstagares fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs eller är föremål för företagskonstruktion (1 § lönegarantilagen). Som synes svarar staten för lönen om företaget försatts i konkurs (vilket har skett). Lönegarantin innebär att arbetstagaren kan få ersättning för den lön eller liknande som arbetsgivaren är skyldig. Lönegarantin innebär också att man kan få ut sin uppsägningslön under uppsägningstiden. Om lönen ersätts av lönegarantin är arbetstagaren skyldig att arbeta om det finns arbete att utföra.

Exempel på kostnader som ersätts av den statliga lönegarantin är:

- lön för den tid arbetstagaren arbetat innan konkursansökan lämnades in till tingsrätten (vanligt högst tre månader), samt lön för tiden mellan konkursansökan och uppsägning från konkursförvaltaren
- Semesterlön för innestående och föregående semesterår. Vanligtvis mellan den 1 april och den 31 mars
- Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

Om konkursförvaltaren driver verksamheten vidare måste man arbeta så länge som förvaltaren bestämmer. Om man arbetar mer än en månad ska konkursboet betala lönen. Om förvaltaren inte driver verksamheten vidare under konkursen blir man arbetsbefriad under uppsägningstiden.

Den statliga lönegarantin är till för arbetstagaren men beslut om den tas av konkursförvaltaren. I din sambos fall kommer således antagligen en del att betalas med hjälp av lönegarantin och en del av konkursboet. Tyvärr kan jag inte ge någon närmre ledning av hur det beslutats i det enskilda fallet för din sambo.

Som redogjort för enligt ovan kan den statliga lönegarantin ersätta semesterlön för innestående och föregående semesterår. Huruvida din sambo kan få ut semestern genom att vara ledig istället för att få ut den i pengar är något hon kan komma överens med konkursförvaltaren om. Finns det möjlighet till det finns det inget hinder mot ledighet. Det kan dock även vara att det anses finnas särskilda skäl (konkursen) till att neka ledighet varvid hon får utbetalt det med stöd av lönegarantin. Min rekommendation är att din sambo för en dialog med konkursförvaltaren i ärendet.

Om något är oklart eller ni behöver vidare hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (249)
2021-01-14 Vad händer om byggföretaget går i konkurs innan arbetet är färdigt?
2020-12-27 Egendom som får utmätas och som tillhör konkursboet
2020-12-23 Gåva innan konkurs
2020-12-08 Personlig konkurs

Alla besvarade frågor (88291)