Hur blir det med min semester när jag är föräldraledig?

FRÅGA
Hej,Jag har en fråga angående utbetalning av semester i samband med föräldraledighet. I februari fick vi en son som jag nu är föräldraledig med och kommer vara hemma med till februari nästa år. Innan min föräldraledighet så har jag tjänat in semester under perioden 1:april -18 till och med februari då jag gick på föräldraledighet. Min arbetsgivare säger att de ska betala ut min semester nu under sommaren fast jag är föräldraledig, är det rätt? Jag trodde att jag skulle få ha dessa dagar kvar till nästa sommar eftersom att jag endast kommer att hinna tjäna in några enstaka dagar under denna intjänande period (1:april -19 —31:a mars -20) eftersom jag ska börja jobba i februari igen. Det innebär ju att jag inte kommer att kunna ta ut någon semester under nästa sommar. Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör semester i samband med föräldraledighet, varför semesterlagen är intressant.

Semesteråret

Precis som du säger avses med ett intjänande år av semester tiden som är mellan 1 april ett år – 31 mars året efter, 3 § semesterlagen. Semesteråret regleras på samma vis, och är den tiden då du som anställd får ta ut semesterledigheten. Dvs, att den tiden du arbetat 31 mars 2018 – 1 april 2019 är intjänandeåret, vars betalda semesterdagar du kommer kunna använda under semesteråret 1 april 2019 - 31 mars 2020.

Som arbetstagare har man rätt till 25 semesterdagar, 4 § semesterlagen. Om semesterlön har tjänats in under semesteråret, har man rätt till sådan semesterlön, 4 § 2 stycket semesterlagen. Du har alltså därmed alltid rätt till 25 semesterdagar, oavsett om du varit föräldraledig eller frånvarande på annat sätt. Det som spelar roll är dock om dina semesterdagar är obetalda eller betalda.

Sparandet av semesterdagar

En arbetstagare som har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar, har rätt att spara en eller flera sådana dagar till ett senare semesterår, 18 § 1 st semesterlagen. Det innebär att om du inte har mer än 20 betalda semesterdagar inför den här, stundande semestern, kommer du att få samtliga dagar utbetalda i år. Om du har fler än 20 dagar, har du rätt att spara de dagar som överstiger. Dvs, om du har 21 semesterdagar, har du rätt att skjuta upp en betald semesterdag till nästkommande år.

Föräldraledighet är semestergrundande i viss mån

Men, även om du är föräldraledig har du rätt till viss betald semester under nästa år. Föräldraledighet är nämligen till viss del semestergrundande, 17 a § 3 punkten semesterlagen. De 120 första dagarna under din föräldraledighet är semestergrundande. Det spelar ingen roll om du tar ut mer än 120 dagar föräldraledighet. De 120 dagarna gäller för respektive förälder.

Om du är ensamstående har du dock rätt till 180 dagar istället för 120.

För din del innebär detta följande:

I följande resonemang räknar jag med att du har rätt till 120 dagar semestergrundande föräldraledighet.

Om du gick hem 1 februari så har du rätt till att dina 59 första föräldralediga dagar (1 februari – 31 mars) räknas in i semesteråret som lägger grunden för denna sommarens semester. Resterande 61 dagar av dessa 120 dagar kommer alltså att vara semestergrundande för dig inför semesterår

För att räkna ut dina semesterdagar inför nästkommande semesterår (intjänande år 1 april 2019 -31 mars 2020) behöver vi kolla i 7 § semesterlagen. Om du börjar jobba igen 1 februari 2020 kommer du hinna arbeta 59 dagar inför semesteråret 2020. Du har ju då, som tidigare nämnts, dessutom 61 dagar från din föräldraledighet som kommer räknas in i bedömningen.

Hur man räknar ut antalet semesterdagar för semesterår 2020.

Antalet dagar under intjänandeåret som du varit anställd – antalet frånvarodagar = X

X delas sedan med antalet dagar under ett intjänandeår (365).

Resultatet av det multipliceras med 25.

Alltså: 365 dagar – 245 frånvarandedagar = 120 dagar.

120 dagar / 365 dagar = 0,32876

0,32876 * 25 = 8 betalda semesterdagar

Sammanfattningsvis

Din arbetsgivare har en skyldighet att betala ut din betalda semester för detta året, för de dagar som understiger 21 betalda semesterdagar. Om du har fler än 20 betalda semesterdagar intjänade under det här året, har du rätt att spara de överstigande dagarna till nästkommande semesterår.

Inför nästkommande semesterår, kommer du ha rätt till 8 betalda semesterdagar om du går tillbaka till arbetet den 1 februari 2020. Eftersom jag inte vet exakt när du går tillbaka till ditt arbete kan jag inte med exakthet svara på hur många semesterdagar du kommer ha hunnit tjäna in. Om vi bara räknar den föräldralediga tiden som är semestergrundande kommer du ha rätt till 4 dagars betald semester.

Oavsett om du har rätt till betald semester eller inte, kommer du inför nästa år ändå ha rätt till 25 dagars semesterledighet. Vissa, eller merparten av dessa semesterdagar, kommer dock vara obetalda. Om du har sparat semesterdagar från detta semesterår, kommer de dagarna att vara betalda

Jag vill som sista kommentar poängtera att semesterlagen är semidispositiv, vilket innebär att din arbetsgivare och ett fackförbund kan ha slutit andra avtal gällande din semester. Det innebär att du kan ha rätt till fler betalda semesterdagar än vad lagen säger, och jag vill rekommendera dig att prata med din chef eller ditt fackförbund för att se vad det är du har rätt till.

Lycka till och hoppas att detta besvarade din fråga,

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (359)
2021-06-18 semester under uppsägningstid?
2021-06-13 Räknas lördagar och söndagar som semesterdagar?
2021-06-09 Kan en arbetsgivare tvinga arbetstagarna att ta ut fyra veckors semester under sommaren?
2021-06-04 Vem bestämmer semesterledigheten?

Alla besvarade frågor (93196)