Hur blir det med ett arv efter föräldrarna till min man, är arvet min makes personliga?

FRÅGA
Ang arv eller "pengatvätt".Hur blir det med ett arv efter föräldrar till min man då föräldrarna går bort? Alltså är arvet min makes personliga tills en ev bodelning av ngn anledning sker mellan oss två? Min man får saker av sina föräldrar, som fortfarande lever båda två, som ett förskott av arvet. Tex det senaste en Mc.Hur kan man se på detta?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande makars ekonomiska förhållanden regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Varje make är ansvarig och bestämmer över sin egendom och sina skulder under äktenskapet. (1 kap. 3 § ÄktB) Det betyder att arvet är din makes personliga egendom tills en eventuell bodelning sker.

Om en bodelning av någon anledning skulle komma att ske mellan er så är det ert giftorättsgods som ska ingå. (10 kap. 1 § ÄktB) Giftorättsgods är all er egendom förutom enskild egendom. (7 kap. 1 § ÄktB)

Enskild egendom är:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (7 kap. 2 § ÄktB)

Om din mans föräldrar skrev i ett testamente att arvet skulle vara hans enskilda egendom så kan du alltså inte få del av det vid en eventuell bodelning.

Du nämnde även i frågan att din man hade fått en mc av sina föräldrar. ÄktB 10 kap. 2 § innebär att rent personliga saker som bara används av en av makarna inte ska ingå i bodelningen. Personliga saker avser t.ex. glasögon, kläder och smycken som är nära förknippat med en person. En mc omfattas alltså inte av denna undantagsregel utan ska ingå i bodelningen. Även om endast din man använder mc:n så är den inte ”personlig” i lagens mening.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Annelie Burström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1251)
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?
2021-06-30 Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (94413)