Är det alltid lantmäteriet som bildar ägarlägenheter?

2017-06-06 i Fastighet
FRÅGA
Är ägarlägenhet alltid en av Lantmäteriet bildad lägenhet??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Villkor för bildandet av ägarlägenheter (ägarlägenhetsfastigheter) finns i fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL).

Fastighetsbildning ska enligt lagen prövas vid en så kallad fastighetsförrättning som handläggs av lantmäterimyndighet (lantmäteriet). Detta innebär att det är lantmäteriet som bildar ägarlägenheter (2 kap. 2 § FBL). Vidare finns de närmare reglerna om förrättning och lantmäteriet i 4 kap. FBL.

Svaret på din fråga är alltså jakande: en ägarlägenhet bildas alltid av lantmäteriet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (601)
2022-01-15 Ingår kvarlämnat lösöre vid gåva av en fastighet?
2022-01-09 Vad bör man tänka på vid förvärv av hus på ofri grund?
2022-01-05 När fullbordas en gåva av fast egendom och vad gäller i fråga om det förstärkta laglottsskyddet?
2021-12-27 Köp av fastighet och övertagande av lån

Alla besvarade frågor (98477)