Hur bevittnas ett hyreskontrakt?

2020-07-06 i Hyresavtal
FRÅGA
Hur bevittnar man ett kontrakt ?Det gäller hyreskontrakt mellan två sambor
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om bevittnande av rättshandlingar

Vad som gäller för att bevittna underskrifter beror till viss del på vilken typ av handling som undertecknas. Det är ett fåtal rättshandlingar som måste bevittnas enligt svensk lag för att de ska bli giltiga. Ett vanligt exempel är testamente som enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken ska bevittnas av två vittnen. Rättshandlingar med krav på vittnen har ofta lagstadgade formkrav för hur själva bevittnandet ska gå till.

För rättshandlingar som enligt lag inte kräver bevittnande råder som huvudregel avtalsfrihet mellan parterna. Detta innebär att avtal blir giltiga när de ingås, oberoende av förekomsten av vittnen.

Hur bevittnas ett hyreskontrakt?

När det gäller hyreskontrakt finns det inga lagstadgade formkrav, vilket innebär att kontraktet är giltigt oavsett om det ingåtts muntligt eller skriftligt. Undantaget är om antingen hyresgästen eller hyresvärden begär att kontraktet ska upprättas skriftligt enligt 12 kap. 2 § stycke 1 jordabalken. Att inga formkrav finns medför även att det saknas krav på att kontraktet ska vara bevittnat.

Att ett kontrakt bevittnas kan dock ha betydelse i bevishänseende. Sådana vittnen kallas ofta för bevisvittnen. Syftet är i dessa fall att underlätta eventuella framtida tvister som rör rättshandlingens giltighet. Det finns inga krav på hur bevittnandet i en sådan situation ska gå till, utan en enkel namnteckning är tillräcklig. Det kan dock tilläggas att tydlighet och fler uppgifter om vittnet kan medföra att bevittnandet medges ett tyngre bevisvärde. Därför kan med fördel anges exempelvis datum, ort, personnummer och adress för personen som vittnar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det alltså vara bra att veta att det inte finns något lagstadgat vittneskrav vid ingåendet av hyreskontrakt. Däremot är bevittnandet av ett kontrakt ett bra bevismedel vid en eventuell tvist. För bevittnandet i bevissyfte finns inga formkrav, utan namnteckning räcker. Ytterligare information kan dock med fördel anges, såsom exempelvis datum, personnummer, adress och ort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hanna Brunnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82774)