Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?

FRÅGA
Hur betalas vinstskatten in vid försäljning av bostad?
SVAR

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga och jag kommer på ett generellt sätt förklara hur beskattning på bostäder och fastigheter görs då jag är osäker vilken av formerna du menar.

För bostadsrätt

Vid avyttring av en bostad ska beskattning ske enligt reglerna i inkomstslaget Kapital (41 kap. 1-2 § IL). Det som beskattas är skillnaden mellan ersättningen du fått vid försäljningen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Som omkostnadsbelopp räknas anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Anskaffningsutgiften utgör den insatsen som angetts i upplåtelseavtalet (46 kap. 5 § IL). Som förbättringsutgifter räknas utgifter för att förbättra bostadsrätten till den del dem under ett beskattningsår överstiger 5000 kr sammanlagt.

Ex:

Du har köpt bostadsrätten för 1 000 000 kr och sålt den för 1 500 000 kr (inkluderat förbättringsutgifter). Du har därmed gjort en kapitalvinst på 500 0000 kr (1 500 000 - 500 000) och dessa ska bli föremål för beskattning. Kapitalvinsten på bostadsrätten ska beskattas med 22% i inkomstslaget kapital (46 kap. 18 § IL).

För Fastighet

Ifall bostaden är en fastighet utgår beskattning i princip på samma sätt. Beskattningen ske i inkomstslaget kapital (41 kap. 1-2 § IL) där ersättningen man fått vid försäljningen minskas med omkostnadsbeloppet (anskaffningsvärdet och förbättringsutgifter) det framgår av 44 kap. 13 § IL. Till skillnad från bostadsrätten kommer anskaffningsvärdet vara det beloppet du betalat vid själva köpet av fastigheten. Utöver förbättringsutgifter ska även förbättrande reparationer som lämnat huset i ett bättre skick även dras av om det hänförs till ett av de 5 senaste beskattningsåren (45 kap. 11-12§ IL). Beskattning sker senare med 22% precis som det föregående fallet (45 kap. 33 § IL).

Sammanfattning

Beskattning ska ske på kapitalvinsten du gjort, kapitalvinsten utgör ersättningen du fått för försäljningen minus anskaffningsvärdet och förbättringsutgifterna. Kapitalvinsten beskattas sedan med 22% i inkomstslaget kapital. Detta gäller både för fastigheter och bostadsrätter.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97696)