​Hur betalas skatt på försäljningen av en bostadsrätt efter ett arv?

Erh arv från min mor för ca 10 år sedan, gällande en bostadsrätt, efter det har min far bott kvar i bostadsrätten utan några vinster. Nu har även min far gått bort och funderar på att sälja,

Vilka skatter/regler gäller vid en eventuell försäljning ?

Skall värdet på arvet tas upp som köpekostnad ??

Mvh

Lawline svarar

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!


Vad blir skatten vid en försäljning?
Hur mycket som ska betalas i vinstskatt beror på vad bostadsrätten kostade när den köptes. Vinsten är skillnaden på vad bostadsrätten kostade när den köptes och vad den ger vid en försäljning. Det är bara vinsten som beskattas. När vinsten räknas ut ska avdrag för försäljningskostnader och förbättringsutgifter göras, se Inkomstskattelagen (IL) 44 kap. 13-14 § och 46 kap. 8-12 §.

När det gäller bostadsrätter finns vissa regler som påverkar hur det ska räknas ut vad bostadsrätten köptes för, se IL 46 kap. 5 och 6 §. Det som kan påverka köpesumman är insatser, upplåtelseavgifter, överlåtelseavgifter och andra avgifter som betalades till företag i samband med köpet. Viktigt att tänka på är att om du har betalat för en andel i en inre reparationsfond eller en avsättning som är avsedd för reparation och underhåll så räknas detta inte in i anskaffningsutgiften.

Exempel:
- Bostadsrätten köptes för för 100
+ Och säljs för 150
- Förbättringar i form av renovering har kostat 5
- Försäljningskostnader i form av mäklarkostnader blev 15
- Andel i inre reparationsfond vid försäljning var 10
+Andel i inre reparationsfond vid köpet var 5
Då blir vinsten som ska beskattas 25 (150-100-5-15-10+5=25).


Viktigt att tänka på
Kapitaltillskott kan påverka beräkningen av vinsten, se IL 46 kap. 7 §. Så glöm inte att se över det.

En annan sak som är viktig att tänka på är att förbättringar i form av renoveringar inte får vara mer än 5 år gamla.

Skatten
Av den summa som blir vinst så ska tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning, se IL 46 kap. 18 §. Som privatperson är skatten 30% på kapitalvinster, se IL 65 kap. 7 §. Detta betyder att den totala skatten blir 22% (22/30 x 30 % = 22%)

Vinstskatten är alltså inte beroende av värdet på arvet du fick utan på hur mycket vinst som görs på bostadsrätten. Eftersom du ärvt bostadsrätten så gäller det priset som din mor betalade för den.


Spelar det någon roll när bostadsrätten köptes?
När det gäller bostadsrätter spelar faktiskt detta roll. Om din mor köpte den innan 1974 gäller speciella regler för beräkningen av anskaffningsutgiften, se IL 46 kap. 14 §.


Sammanfattning
Det är inte värdet på arvet som ska tas upp som köpesumma, utan vad din mor betalade för bostadsrätten när hon köpte den. Hur stor vinsten som du ska betala skatt på är beroende av vad skillnaden köpesumman och försäljningspriset blir.


Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin WaldénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000