Hur bestrider jag en faktura från Försäkringskassan?

2019-06-10 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hur bestrider jag en faktura från försäkringskassan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar hur du begär omprövning av ett beslut från Försäkringskassan.

Omprövning

Ifall du är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan kan du begära omprövning av det. Om du begär omprövning tittar Försäkringskassan på ditt ärende igen och tar del av dina synpunkter. Du måste begära omprövning inom två månader från att du fick ta del av deras beslut. Försäkringskassans ambition är att du ska få ditt omprövningsbeslut inom sex veckor, men beroende på hur komplicerat ärendet är och hur långa handläggningsköerna är kan det ta längre tid. Ifall omprövningsbeslutet skulle vara negativt för dig kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Du kan läsa mer om hur omprövning och överklagande går till här.

Svar: eftersom du fått en faktura från Försäkringskassan förutsätter jag att de fattat beslut i ett ärende. Du kan begära omprövning av beslutet som fakturan grundar sig på inom två månader från att du tog del av beslutet. Detta gör du genom att använda blanketten som du hittar här.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll