Hur beskattas pension från USA då man har hemvist i Sverige?

FRÅGA
Hej, jag har bott och betalat skatt i USA i 40 år. År nu 70 år. Soc Sec och månads utbetalning ifrån " single annuity" betalar jag nu skatt i USA. Från 2021 bor jag permanent i Sverige. Blir jag skatte skyldig i Sverige på min P-försäkring ifrån USA?Tack för svaret
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skattskyldighet i Sverige regleras i inkomstskattelagen (IL) men eftersom det rör sig om internationella relationer i ditt fall blir även dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige tillämpligt.

Din skattskyldighet i Sverige och USA:

I Sverige tillämpas den så kallade hemvistprincipen när det gäller beskattning. När du flyttar till Sverige blir du således obegränsat skattskyldig här, vilket innebär att alla dina inkomster, oavsett om inkomsten kommer från Sverige eller utlandet (exempelvis utländsk pension), ska beskattas i Sverige (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL).

Du kan även vara skattskyldig i USA. Huruvida du i detta fall är skattskyldig i USA beror dels på vilken typ av pension det är frågan om, dels huruvida du är amerikansk medborgare eller inte. För att undvika dubbelbeskattning av personer i situationer som din, har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra. Du hittar avtalet här. Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller i ditt fall.

Om det är en privat pensionslösning:

Om du inte är amerikansk medborgare och din amerikanska pension är en privat pension från ett individuellt pensionssystem ska den beskattas i Sverige, eftersom du har din hemvist i Sverige (art. 19.1 dubbelbeskattningsavtalet).

Om du är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i landet behåller dock USA sin beskattningsrätt eftersom de tillämpar nationalitetsprincipen före avtalet med Sverige (art. 1.4 dubbelbeskattningsavtalet). Om du beskattas i USA har du dock rätt att avräkna den skatten från skatten du ska betala i Sverige (art. 23.3 dubbelbeskattningsavtalet samt 2 kap. 1 § lag om avräkning av utländsk skatt).

Om det är Social Security-pension:

Även om du inte är amerikansk medborgare och inte längre bor i USA, kan du under vissa förutsättningar vara kvalificerad för deras socialförsäkring eftersom du arbetat och betalat skatt där under 40 års tid. På socialförsäkringsområdet tillämpas källstatsprincipen, vilket innebär att det land som inkomsten kommer från behåller beskattningsrätten. Detta betyder att om din amerikanska pension är en pension i form av Social Security-utbetalningar ska detta beskattas i USA även om du har din hemvist i Sverige (art. 19.2 dubbelbeskattningsavtalet).

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis är du obegränsat skattskyldig i Sverige från och med det att du flyttar hit. Huvudregeln är då att du är skattskyldig i Sverige för alla inkomster oavsett var dessa har tjänats in. Under vissa förutsättningar kan du även vara skattskyldig i USA för den amerikanska pensionen. För att lösa den dubbelbeskattning som kan uppstå finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Av avtalet framgår att var du ska betala skatt beror på (i) vilken typ av pension det är frågan om, och (ii) huruvida du är amerikansk medborgare eller inte.

Om det rör sig om en privat pensionslösning beskattas du i Sverige, såvida du inte är amerikansk medborgare. Om det rör sig om pension i form av Social Security beskattas du enligt USA:s regler oavsett medborgarskap. Om du beskattas i USA har du rätt att dra av den skatten i Sverige.

Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din pension eftersom Skatteverket kan ge mer exakta svar då de har all din information. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.

Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, måndagen den 13 juli, klockan 12:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?