Hur beskattas en italiensk fastighet?

FRÅGA
Min man ägde ett hus i Italien. Han avled i somras och efter bouppteckningen ärver jag och mina två barn huset efter honom. Jag vill nu sälja och min fråga är, måste jag betala ngn reavinstskatt i Sverige på den italienska bostaden? Det är ju trots allt jag som har ärvt det av min man och vad jag har förstått är att den som köpt huset ska betala reavinsten, alltså inte jag?Kan du hjälpa mig med denna frågan?
SVAR

Hej, och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga.

Sammanfattat svar:
Du kommer behöva betala skatt på din realisationsvinst. Du kommer betala skatt i Italien, och om den italienska skatten är lägre än 22 % kommer du även att behöva betala mellanskillnaden i Sverige. Du kommer alltså som minst behöva betala 22 %, hur detta fördelas mellan staterna vet jag inte eftersom jag inte känner till Italiens skattesystem.

Bakgrund:
Realisationsvinst kan uppstå när man säljer en tillgång, det är den som säljer en tillgång som beskattas, inte den som köpt huset. Hur Italienska skatteregler ser ut kan jag inte svara på eftersom det är väldigt olika i olika länder, men jag hart svårt att se att systemet skulle göra att du inte betalar någon skatt alls vid försäljningen.

Du är obegränsat skattskyldig i Sverige och betalar därför skatt på alla dina inkomster från hela världen i Sverige. Dessutom är du "begränsat" skattskyldig i alla andra länder, vilket innebär att du betalar skatt i andra länder om du får inkomster därifrån, men samtidigt kommer Sverige att försöka beskatta även samma inkomst. Huvudregeln är alltså ur ett internationellt perspektiv att även om du aldrig betalat skatt i Italien så kommer du vid försäljningen att få en inkomst där som du ska betala skatt på i Italien. I Sverige anses du också ha fått en inkomst på samma belopp och betalar därför skatt även här.
För att folk ska slippa betala dubbel skatt finns det ett system av dubbelbeskattningsavtal som många länder har. Sverige har det med de flesta andra länder och de flesta ser ungefär likadana ut.

I skatteavtalet med Italien så framgår det i artikel 6.1 att "Inkomst av fastighet - häri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk - får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen." Det står alltså att fastigheten får beskattas i Italien. Vad detta innebär är att Italien kommer att ta ut sin sedvanliga skatt. Men, det står inte att den enbart får beskattas i Italien, även Sverige får alltså ta ut skatt från din försäljning.

Hur hög den Italienska skatten är kan jag inte svara på, men Sveriges skatt på fastigheter blir 22 %. Bestämmelsen säger alltså att båda länderna fortfarande får beskatta dig, och lösningen på problemet framgår av artikel 24.2:
"2. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Italien, skall Sverige, såvida icke fall föreligger som avses i punkt 3,
a. från vederbörande persons svenska inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Italien;"

Resultatet är alltså följande, vi kan låtsas att Italiensk fastighetsskatt är 20 %. Du ska då betala 20 % skatt i Italien, och i Sverige ska du betala 2 %. Dvs, Sverige får ta ut resterande så att du som mest beskattas så mycket som om du enbart beskattats i det landet med högst skattesats.
Om den italienska skattesatsen är 10 % kommer du att få betala 10 % skatt där och 12 % skatt i Sverige. Om den italienska skatten däremot är högre än den svenska kommer du inte behöva betala någon skatt i Sverige alls. Då har du inte rätt att avräkna något, så om den italienska skatten skulle vara 25 % så har du inte rätt att få tillbaka 3 % i Sverige. Du får alltså inte tillbaka något som du betalat i utlandet.

Det går inte att få uppskov med skatten eftersom man får uppskov enbart när man köper en ny bostad. Det låter inte som om du ska göra det.

Hoppa du känner att du fått svar på din fråga, annars får du höra av dig till mig på Jonas.Lind@lawline.se.

Jonas P. Lind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97662)