Hur beskattas avyttring av bostadsrätt?

Hej,

Jag undrar hur man räknar ut skatt vid försäljning av bostad. För cirka tre år sen köpte jag ut min sambo ur vårat hus som vi ägde gemensamt . Nu har jag planer på att sälga huset och undrar om jag får ta med summan som jag köpte ut henne med och summan vi köpte huset för när jag räknar ut hur mycket ska betala i vinstskatt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur bostadsrätter beskattas vid avyttring finns i inkomstskattelagen (IL).

Inledningsvis kan det påpekas att en andel i en bostadsrätt utgör en tillgång som kan ge upphov till kapitalvinst i enlighet med 41 kap. 1 § IL och 42 kap. 1 § IL. I 44 kap. 13 § IL finns en grundläggande bestämmelse om hur kapitalvinst ska beräknas. Huvudregeln är att kapitalvinst avser skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med med utgifter för avyttring och omkostnadsbeloppet. Enligt 44 kap. 14 § ska omkostnadsbelopp vara anskaffningsutgiften ökad med förbättringsutgifter.

Sambandet kan förenklat beskrivas på detta sätt:

Kapitalvinst = Ersättning - utgift för avyttring - omkostnadsbelopp

Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgift + förbättringsutgift

I 46 kap. IL finns det särskilda bestämmelser om kapitalvinst vid avyttring av privatbostadsrätter. Däri regleras vad som kan utgöra anskaffnings- respektive förbättringsutgifter för bostadsrätter. I 46 kap. 5 § stadgas att om bostadsrätten har förvärvats genom upplåtelse av privatbostadsföretag (bostadsrättsförening) anses den insats som angetts i upplåtelseavtal som anskaffningsutgift. Även upplåtelseavgifter, överlåtelseavgifter och andra avgifter som betalats in till företaget i samband med förvärvet av bostadsrätten ska räknas in i anskaffningsutgiften. Förbättringsutgifter behandlas i 46 kap. 8 § IL och avser bland annat reparationer och underhåll i förbättringssyfte.

Av din bakgrundsinformation framgår det att du och din tidigare sambo ägde varsin andel i bostadsrätten. Om hon inte hade överlåtit sin andel till dig, skulle ni bli beskattade i förhållande till hur mycket ni äger vid försäljningen av bostadsrätten. Men eftersom att du numera har övertagit hennes andel, dvs. köpt ut henne, kan det anses som att hela bostadsrätten har överlåtits till dig av bostadsrättsföreningen. Den kostnaden som du har haft i samband med andelsförvärvet från din sambo, bl.a. överlåtelseavgiften, kan anses vara anskaffningsutgift enligt 46 kap 5 § IL. Desto högre anskaffningsutgiften blir, desto mindre blir kapitalvinsten, och därmed blir även skatten mindre.

Sammanfattningsvis gäller det att kapitalvinsten består av ersättningen för överlåtelsen minskat med utgifter för avyttringen, anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter. Överlåtelseavgift, upplåtelseavgift och insatsen som anges i upplåtelseavtalen är exempel på vad som kan utgöra en anskaffningsutgift. Sedan behöver enbart tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten vid avyttring av en privatbostadsrätt tas upp till beskattning, och skulle det uppstå kapitalförlust, behöver endast 50 procent av förlusten beskattas, 46 kap. 18 § IL.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Omkostnadsbelopp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”