Hur beskattas avyttring av bostadsrätt?

2021-03-11 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Hej,Jag undrar hur man räknar ut skatt vid försäljning av bostad. För cirka tre år sen köpte jag ut min sambo ur vårat hus som vi ägde gemensamt . Nu har jag planer på att sälga huset och undrar om jag får ta med summan som jag köpte ut henne med och summan vi köpte huset för när jag räknar ut hur mycket ska betala i vinstskatt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur bostadsrätter beskattas vid avyttring finns i inkomstskattelagen (IL).

Inledningsvis kan det påpekas att en andel i en bostadsrätt utgör en tillgång som kan ge upphov till kapitalvinst i enlighet med 41 kap. 1 § IL och 42 kap. 1 § IL. I 44 kap. 13 § IL finns en grundläggande bestämmelse om hur kapitalvinst ska beräknas. Huvudregeln är att kapitalvinst avser skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med med utgifter för avyttring och omkostnadsbeloppet. Enligt 44 kap. 14 § ska omkostnadsbelopp vara anskaffningsutgiften ökad med förbättringsutgifter.

Sambandet kan förenklat beskrivas på detta sätt:

Kapitalvinst = Ersättning - utgift för avyttring - omkostnadsbelopp

Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgift + förbättringsutgift

I 46 kap. IL finns det särskilda bestämmelser om kapitalvinst vid avyttring av privatbostadsrätter. Däri regleras vad som kan utgöra anskaffnings- respektive förbättringsutgifter för bostadsrätter. I 46 kap. 5 § stadgas att om bostadsrätten har förvärvats genom upplåtelse av privatbostadsföretag (bostadsrättsförening) anses den insats som angetts i upplåtelseavtal som anskaffningsutgift. Även upplåtelseavgifter, överlåtelseavgifter och andra avgifter som betalats in till företaget i samband med förvärvet av bostadsrätten ska räknas in i anskaffningsutgiften. Förbättringsutgifter behandlas i 46 kap. 8 § IL och avser bland annat reparationer och underhåll i förbättringssyfte.

Av din bakgrundsinformation framgår det att du och din tidigare sambo ägde varsin andel i bostadsrätten. Om hon inte hade överlåtit sin andel till dig, skulle ni bli beskattade i förhållande till hur mycket ni äger vid försäljningen av bostadsrätten. Men eftersom att du numera har övertagit hennes andel, dvs. köpt ut henne, kan det anses som att hela bostadsrätten har överlåtits till dig av bostadsrättsföreningen. Den kostnaden som du har haft i samband med andelsförvärvet från din sambo, bl.a. överlåtelseavgiften, kan anses vara anskaffningsutgift enligt 46 kap 5 § IL. Desto högre anskaffningsutgiften blir, desto mindre blir kapitalvinsten, och därmed blir även skatten mindre.

Sammanfattningsvis gäller det att kapitalvinsten består av ersättningen för överlåtelsen minskat med utgifter för avyttringen, anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter. Överlåtelseavgift, upplåtelseavgift och insatsen som anges i upplåtelseavtalen är exempel på vad som kan utgöra en anskaffningsutgift. Sedan behöver enbart tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten vid avyttring av en privatbostadsrätt tas upp till beskattning, och skulle det uppstå kapitalförlust, behöver endast 50 procent av förlusten beskattas, 46 kap. 18 § IL.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omkostnadsbelopp (47)
2021-09-01 Omkostnadsbelopp vid försäljning av fritidsbostad
2021-03-11 Hur beskattas avyttring av bostadsrätt?
2021-02-28 Avdrag för bytet av ett värmesystem i en fastighet
2021-01-18 Beräkning av kapitalvinster och kapitalförluster i samband med avyttring

Alla besvarade frågor (95757)