Hur beskattas aktier som jag ärvt då jag bor utomlands?

FRÅGA
HejBehöver man skatta för aktier som man först ärvt och sen sålt om man är utländsk medborgare och ej bosatt i Sverige?Tack
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om aktierna som sålts inte är svenska är du endast skyldig att betala skatt i Sverige om du är obegränsat skatteskyldig i Sverige. Personer kan vara obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av sin bosättning i Sverige, stadigvarande vistelse eller om man har tidigare bott i Sverige och har väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL).

Om aktierna som sålts är svenska gäller andra regler. Du är i sådant fall skyldig att betala skatt för aktievinsten om du vid något tillfälle under de senaste 10 åren varit bosatt i Sverige. Du kommer då beskattas med en skattesats på 30 % på kapitalvinster (65 Kap 7 § IL).

Även ditt bosättningsland har rätt att beskatta kapitalvinsterna från försäljning av aktier i svenska bolag eller andelar i svenska fonder. Om beskattning av kapitalvinsten sker i både Sverige och ditt bosättningsland undanröjs dubbelbeskattningen genom att du i ditt bosättningsland begär avräkning för den skatt som du betalat i Sverige.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?