Hur beräknas skatten vid försäljning av en fastighet som någon fått i gåva?

FRÅGA
Mina svärföräldrar har en fastighet, som de vårdat ömt i många år. Det finns inga skulder på huset.Nu vill de ge bort fastigheten till sonen. Jag har förstått att om det blir en gåva att sonen då blir den som går in i den "skattemässiga situationen".Om han beslutar sig för att sälja fastigheten, hur räknas skatterna då`Vi ponerar att försäljningsvärdet är 3 miljoner. Utgår man från taxeringsvärdet för att räkna ut reavinsten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hur skatt beräknas vid en försäljning av fastigheten finns i inkomstskattelagen, den hittar ni här.

Hur beräknas skatten vid en fastighetsförsäljning?

När en fastighet säljs ska kapitalvinsten som uppstår som en följd av försäljningen beskattas. Kapitalvinsten består av pengarna från försäljningen minus försäljningskostnader (exempelvis mäklararvoden i samband med försäljningen) och det så kallade omkostnadsbeloppet.

Omkostnadsbeloppet är det belopp som ursprungligen betalades för fastigheten då föräldrarna köpte den och de förbättringsutgifter som uppstått vid eventuella renoveringar etc. av fastigheten. Detta framgår av Inkomstskattelagens 44 kap. 13§ och 14§.

Om svärföräldrarna köpte fastigheten för exempelvis 500 000 kr och har låtit bygga ut fastigheten till en kostnad av 100 000 kr så blir fastighetens omkostnadsbelopp totalt 600 000 kr (500 000 + 100 00).

Om svärföräldrarna ger bort fastigheten i gåva till deras son så tar sonen över föräldrarnas omkostnadsbelopp. När sonen tar över föräldrarnas omkostnadsbelopp på detta sättet brukar man, mycket riktigt, säga att sonen hamnar i samma skattemässiga situation som föräldrarna. Det beror på att samma omkostnadsbelopp som hade använts i uträkningen av föräldrarnas kapitalvinst nu även används för att räkna ut sonens kapitalvinst.

Uträkningen av sonens kapitalvinst kan illustreras genom ett enkelt exempel.

Svärföräldrarnas omkostnadsbelopp är 600 000 kr i enlighet med exemplet ovan. Sonen säljer fastigheten för 3 000 000 kr. I samband med försäljningen anlitar sonen en mäklare som han betalar 10 000 kr till. Sonens kapitalvinst blir därmed totalt 2 390 000 kr (3 000 000 – 600 i omkostnadsbelopp – 10 000 i mäklarkostnader = 2 390 000 kr). Det är denna kapitalvinst som sonen sedan ska betala skatt på.

Utgår man från taxeringsvärdet för att räkna ut reavinsten?

I skattesammanhang används vanligtvis ordet kapitalvinst istället för reavinst som egentligen är en redovisningsterm. Vid beräkningen av kapitalvinsten utgår man inte från en fastighets taxeringsvärde utan ifrån vinsten vid försäljningen minskat med omkostnadsbeloppet och eventuella försäljningskostnader.

Hoppas att detta besvarade dina frågor. Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (94471)