Hur beräknas skatten vid försäljning av byggnad på ofri grund?

FRÅGA
Hej, Min fråga gäller skatt vid försäljning av fritidshus på ofri grund.Jag har nyligen fått sålt et hus som jag ägde tillsamman med min exman. Den blev såld på min begäran genom kronofogden på aktion för att täcka in några av de skulder som han hade till mig. Den blev såld för ett något högre pris än det vi köpte det för för 15 år sedan.Ska jag betala skatt på 50% av vinsten? Beräknar man in inflation?Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är rättsfrågan?

Frågan är hur en försäljning av ett fritidshus på ofri grund ska beskattas. Frågan regleras av inkomstskattelagen (IL).

Hur beskattas byggnad på ofri grund?

En byggnad på ofri grund, i detta fall fritidshus, är en byggnad som har uppförts på annans fastighet. Det innebär att tomten och byggnaden inte har samma ägare. Byggnad på ofri grund klassificeras som lös egendom. Däremot ska byggnad på ofri grund jämställas med fastigheter för beräkningen av skatten vid dess försäljning (2 kap. 6 § IL).

Hur beskattas kapitalvinst vid försäljning av fastigheter?

Om du säljer en fastighet och går med vinst så har du fått en kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas på följande vis (44 kap. 13 § IL):

+ Försäljningspriset

- Utgifter för försäljning. Exempelvis mäklararvodet.

- Inköpspris inklusive lagfartskostnad och pantbrev (44 kap. 14 § IL).

- Förbättringsutgifter (45 kap. 11-12 §§ IL).

1. Ny, till eller ombyggnad.

2. Förbättrande reparationer de senaste 5 åren.

- Kapitaltillskott (gäller enbart bostadsrätt).

+ Återföring av tidigare uppskov.

= Kapitalvinst/-förlust

Följaktligen beaktas inte inflationen vid beskattning av kapitalvinsten.

Hur mycket skatt ska jag betala för kapitalvinsten?

När kapitalvinsten är fastställd kan den slutliga skatten beräknas. Skatten beräknas genom att kapitalvinsten multipliceras med 22/30 och 30%, vilket blir kapitalvinsten x 22/30 x 0.3 Detta innebär att vid försäljning av en fastighet är den effektiva skatten 22 % (45 kap. 33 § IL).

Vad innebär detta för dig?

I det fall du går med vinst vid försäljningen av fritidshuset ska det beskattas precis som om det vore en vanlig fastighet. Skatten är 22 % av kapitalvinsten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll