Hur beräknas semesterersättning?

FRÅGA
Hej. Räknas semesterersättningen ut på timlönen exklusive ob-tillägg eller inklusive ob-tillägg? Tack på förhand.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte av frågan vilken anställningsform du har (exempelvis om du är timanställd eller har en tillsvidareanställning), men jag kommer att utreda vad Semesterlagen anger gällande rätt till semester, beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön samt när en arbetstagare ska få semesterersättning. Därefter ska jag gå igenom hur semesterersättning beräknas samt ge råd om vad du kan göra nu.

Rätten till semester

Rätten till semester framgår av 4 § Semesterlagen (här). En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar.

Beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön

Hur antalet semesterdagar med semesterlön beräknas framgår av 7 § Semesterlagen (här).

När ska en arbetstagare få semesterersättning?

Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning, se 28 § 1 st Semesterlagen (här).

När en anställning avses pågå i högst tre månader, och inte heller pågår längre, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. Arbetstagaren har i så fall rätt till semesterersättning, se 5 § 1 st Semesterlagen (här).

Hur beräknas semesterersättningen?

Semesterersättningen ska beräknas till 12 % av lönen. Denna betalas vanligtvis ut varje månad i samband med löneutbetalningen.

De flesta kollektivavtal anger att all utbetald lön, tillägg, provision, ob-tilägg, övertidsersättning osv. Det som inte ska räknas med är semesterlön, semesterlönegrundande frånvaro, permitteringslön och traktamente. Jobbar man helger och får ob-ersättning ska detta ingå. Semesterdagar ska inte ingå. Den totala semesterlönen består alltså av 12 procent av den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen innan skatt, såväl fast som rörlig lön.Det kan dock variera hur semestersättningen beräknas beroende på om det finns kollektivavtal eller inte, och även beroende på vilket kollektivavtal som arbetsplatsen är ansluten till, så detta gäller inte alltid.

Om det finns kollektivavtal så kan utbetalningen regleras annorlunda, och det kan vara olika beroende på vilket kollektivavtal arbetsplatsen är ansluten till.

Om semesterersättningen betalas ut i samband med den vanliga lönen så ska det klart och tydligt framgå på lönespecifikationen vad som utgör vanlig lön och vad som utgör semesterersättning, exempelvis genom att det är två olika poster på specifikationen.

Svar på din fråga är alltså att huvudregeln är att OB-tillägg ska ingå i beräkning av semesterersättningen, men att det kan finnas undantag.

Vad du kan göra nu

Till att börja med bör du kunna begära att få en redogörelse av din arbetsgivare hur de räknar ut din lön och på vilken lön de grundar semesterersättningen på. Om du är medlem i facket kan du även ställa frågor till dem.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (319)
2020-09-13 Får min arbetsgivare förlägga min semester under min heltidssjukskrivning, utan att berätta det för mig?
2020-09-08 Måste jag ta ut mina sparade semesterdagar?
2020-08-30 Rätt till semesterersättning
2020-08-25 Hur räknar jag ut min semesterlön?

Alla besvarade frågor (84265)