Hur beräknas den sammanlagda arbetstiden hos en arbetsgivare?

2020-03-09 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag arbetar inom en statlig myndighet. Min arbetsgivare påstår att man räkna tiden olika vid olika anställningar för att hamna inom Lagen om Anställnings Skydd, de menar att man håller isär om man är timanställd eller månadsanställd, alltså du måste jobba 2 år som månadsanställd för att bli Lasad så att säga eller 2 år som timanställd!Men är det inte så att all tid hos arbetsgivaren skall beaktas vid sammanräkningen av tid för LAS?Jag har precis blivit uppsagd av arbetsgivaren för att jag inom en månads tid skulle ha blivit Lasad eftersom jag har gått snart 2 år på månads vikariat min sista dagen som anställd är 31 marsMin närmaste Chef vill gärna anställa mig på den raden som jag har gått på i snart 2 år dock vill hans chef inte detta.Som jag ser det innan min nuvarande månadsanställning så arbetade jag som timanställd på samma arbetsplats skulle kunna medverka till en fast-anställning! Bortsett för den bristande etiska synsättet denna arbetsgivare uppvisar så vill jag mena att de skall räkna all tid som jag har arbetat de senaste 5 åren tillbaka eller hur?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från regler i lagen om anställningsskydd (LAS) när jag besvarar din fråga.

Förklaring av vissa centrala begrepp

Inledningsvis ska jag utreda vissa begrepp som kan vara svåra att hålla reda på.

Enligt LAS finns det i princip två typer av anställningar, tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar, LAS 4 §. Tillsvidareanställningar är vad en till vardags ofta kallar för fast anställning, och anställningen är som höres på namnet tänkt att gälla "tills vidare".

Tidsbegränsade anställningar är vikariat, allmänna visstidsanställningar eller säsongsanställningar och är tänkta att gälla för en viss tid, LAS 5 §. Det innebär att du och arbetsgivaren avtalat om när din anställning ska ta slut, vilket verkar vara fallet för dig. Jag utgår därför från att det är någon typ av allmän visstidsanställning eller vikariat du har.

Vad gäller tim- och månadsanställning är det inte olika typer av anställningar, utan olika löneformer. Om du är anställd på timmar får du timlön, och annars får du månadslön. Vilken löneform du har enligt ditt kontrakt är däremot inte relevant när en ska räkna ut hur länge en har arbetat hos en arbetsgivare.

När övergår en tidsbegränsad anställning i en tillsvidareanställning?

En tidsbegränsad anställning, oavsett vilken typ det är, övergår efter en viss tid till att bli en tillsvidareanställning. Skälet till det är för att motverka att arbetsgivare ska anställa arbetstagare på viss tid då det i regel innebär en minskad trygghet för arbetstagaren. På följande sätt kan en tidsbegränsad anställning övergå till en tillsvidareanställning:

- Om du enbart har haft en enda allmän visstidsanställning under två års tid övergår den till att bli en tillsvidareanställning automatiskt. Detsamma gäller om du haft ett vikariat som sträcker sig över mer än två år, LAS 5a §.

- Om du har haft flera anställningar – det kan även vara olika typer av tidsbegränsade anställningar – som totalt sträcker sig över två år och som följer efter varandra. Med det menas att det inte får ha varit mer än 6 månader mellan att anställningarna påbörjats. Jag ska tydliggöra detta med ett exempel.

Exempel: Om du haft ett vikariat på fyra månader följt av ett nytt vikariat på åtta månader och efter det en allmän visstidsanställning på tretton månader så kommer den allmänna visstidsanställningen automatiskt att gå över i en tillsvidareanställning efter den tolfte månaden OM anställningarna har följt på varandra (det vill säga påbörjats inom sex månader efter varandra), LAS 5a §.

- Om du haft flera visstidsanställningar som totalt sett utgör två års arbete hos arbetsgivaren inom en femårsperiod, LAS 5a §.

Utifrån omständigheterna i frågan tolkar jag det som att du har haft flera olika tidsbegränsade anställningar som sammanlagt överskridit tvåårsgränsen. Om det stämmer ska din anställning redan ha övergått till att bli en tillsvidareanställning. Som nämnt sker detta automatiskt, utan att du eller arbetsgivaren behöver göra något särskilt.

Det kan dock finnas ett hinder, då arbetsrättsliga regler i stor utsträckning kan avtalas bort i kollektivavtal. LAS 5a § är en sådan regel som är möjlig att avtala bort och det är därför inte säkert att det som jag redogjort för ovan gäller för dig, LAS 2 §. Då "tillsvidare" är en stark huvudregel inom svensk arbetsrätt som få fackförbund skulle gå med på att avtala bort vill jag dock mena att detta inte är särskilt sannolikt.

Vad kan du göra nu?

För att säkert veta vad som gäller bör du undersöka vad som står i kollektivavtalet som gäller för din arbetsplats. Om det står något annat i kollektivavtalet än det som regleras i LAS är det som står i kollektivavtalet som gäller. Observera även att reglerna i kollektivavtalet gäller dig även om du inte skulle vara med i facket.

Om kollektivavtalet inte säger något annat förstår jag det utifrån omständigheterna i din fråga som att din anställning redan bör ha övergått till en tillsvidareanställning

Om arbetsgivaren låter dig gå trots detta skulle det innebära en ogrundad uppsägning, vilket är ett brott mot LAS, LAS 7 §. I sådana fall kan du yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras, LAS 34 §. Du kan även yrka på skadestånd, LAS 38 §.

Om din arbetsgivare försöker att motsäga sig detta bör du kontakta eventuellt fack som du är medlem i, så att de kan hjälpa dig att driva igenom dina rättigheter. Om du inte är medlem i facket kan du ta hjälp av våra jurister på Lawline som kan hjälpa dig att driva ditt fall.

Då du även har valt 30 minuters uppföljande rådgivning via telefon kommer jag att ringa dig torsdag den 12/3 kl. 14. Om tiden inte passar är du välkommen att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se. Observera att jag kommer att ringa från dolt nummer.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84261)