Hur beräknas anställningstid vid arbetsbyte inom en koncern?

2020-10-30 i Övrigt
FRÅGA
Om anställd sägs upp från sin anställning från arbetsgivarens sida varierar ju uppsägningstiden beroende på anställningstid.Om man anställs i en koncern med flera dotterbolag exempelvis för 15 år sedan och sedan på grund av interna omorganisationer för 1 år sedan får en annan bolagstillhörighet inom koncernen, hur räknas anställningstiden då? Den anställde har aldrig aktivt sökt annat jobb utan hela tiden utfört samma arbete sedan starten på anställningen för 15 år sedan. Moderbolag och dotterbolag är olika juridiska personer.Är den totala anställningstiden 15 år eller 1 år ? Påverkar ju i högsta grad uppsägningstiden!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga regleras i LAS. Uppsägningstid regleras i 11 § LAS och precis som du säger gäller olika uppsägningstider beroende på hur länge arbetstagaren har varit anställd. Vid beräkningen av anställningstid vid till exempel uppsägningstid finns det regler i 3 § LAS.

Om arbetstagaren får en ny arbetsgivare men bolaget ingår i samma koncern som den tidigare arbetsgivaren, får arbetstagaren tillgodoräkna sig anställningstiden i det förra bolaget (se 3 § LAS första stycket första punkten). I ditt fall innebär detta alltså att din anställningstid kommer anses vara 15 år, om du först arbetade 14 år på ett företag och sedan i 1 år på ett annat företag inom samma koncern. Din totala anställningstid kommer således att vara 15 år.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?