Hur beräknas anskaffningsvärdet för näringsfastigheter?

FRÅGA
Hej !Kan avdrag göras för lagfartskostnad gällande en näringsfastighet direkt i enskild näringsverksamhet eller eller måste den tillföras anskaffningsvärdet för byggnaden och skrivas av enligt plan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns regler i Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) som berättar för oss hur vi ska dela upp anskaffningsutgiften för näringsfastigheter. Lagfartskostnader hänförs till anskaffningsutgiften och dras av vid en eventuell försäljning.

Varför och hur delar vi upp anskaffningsutgiften för näringsfastigheter?

Anskaffningsutgiften för fastigheten är köpeskillingen samt inköpsprovision, stämpelskatt, lagfartskostnader och inteckningskostnader för köpeskillingsreverser (19:9 IL). Anskaffningsutgiften för en näringsfastighet delas upp i olika kategorier (19:10-11 IL). Dessa är främst mark, markanläggning, byggnad och inventarier. Skälet är att de olika delarna av en fastighet har olika livslängd. För exempelvis mark ges inte värdeminskningavdrag, eftersom den anses ha ett bestående värde. Anskaffningsutgiften får istället dras av om man säljer fastigheten.

Exempelvis:

Kapitalvinsten räknar man ut på följande sätt. Ersättning - utgifter - omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgifter) (44:13-14 IL). Du säljer fastigheten för 1.000.000:-. Anskaffningsutgiften för fastigheten var 500.000:-. Du betalar mäklaren 20.000:- och lagfarten kostade 15.000:-

1.000.000 - 20.000 - 515.000 = 465.000:- i kapitalvinst.

Du som enskild näringsidkare kommer att skatta i inkomstslaget kapital för den eventuella vinsten (13:6 IL). Endast 90% av vinsten kommer tas upp till beskattning (45:33 IL). dvs. 465:000 * 0,9 = 418.500:- ska tas upp i deklarationen.


Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Fredrik Rising
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97677)