Hur beräknar vi anskaffningskostnad för fastighet vi fått i gåva och som avstyckats från annan fastighet?

FRÅGA
Har läst redogörelsen 2015-03-30 ang. anskaffningsvärde av fastighet vid arv. I mitt fall är det en tomt som ärvts och denna har den fd. ägaren (som vi fått tomten i gåva av) styckat av från en annan fastighet och det finns således ingen anskaffningskostnad. Avstyckningen skedde 1968. Vi emottog gåvan 2001.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Vid mottagande av gåva finns det ingen gåvoskatt. Enligt kontinuitetsprincipen tar du som gåvotagare över ansvaret för skatt från den tidigare ägaren (jfr 44 kap. 21 § inkomstskattelagen, IL). I ditt fall får man gå tillbaka till tiden för att få fram anskaffningskostnaden som den tidigare ägaren hade och som nu blir gällande för dig vid en försäljning. Om du inte har anskaffningskostnaden kan du vända dig till lantmäteriet som kan ha sådana uppgifter. Om ursprungsfastigheten köptes in innan 1952 kan du dock välja att låta 150 procent av taxeringsvärdet från 1952 ligger till grund för beräkningen av anskaffningsvärdet av hela fastigheten (45 kap. 28 § IL).

När du fått fram anskaffningsvärdet på hela den ursprungliga fastigheten finns ett separat taxeringsvärde för byggnad och ett för mark som man sedan använder sig av för att beräkna värdet av den avstyckade marken (jfr 19 kap. 11 § IL). Hur du sedan räknar fram värdet på den avyttrade marken visas enklast med ett exempel (obs! fingerade siffror). Följande metod brukar vara den som ger mest fördelaktig anskaffningskostnad:

Om vi utgår från att det ursprungliga inköpspriset var 180.000 kronor, taxeringsvärdet 150.000 kronor (100.000 kronor för byggnad och 50.000 kronor för mark). Fastigheten är 2.000 kvadratmeter. Om 500 kvm av fastigheten avstyckas och skänks bort delar du först markvärdet med det totala fastighetsvärdet och multiplicerar det sedan med det totala inköpspriset. Då får du fram det totala anskaffningsvärdet för hela marken. I detta fall blir det (50.000/150.000) x 180.000 = 60.000 kronor. 15.000 kronor (1/4) blir då anskaffningsvärdet för de 500 kvm mark som avstyckas och skänks bort i exemplet och som ska användas som underlag för gåvotagaren vid framtida försäljning.

Om du är osäker på siffror och hur du ska räkna kan du vända dig till Skatteverket. Skatteverket är en myndighet med serviceskyldighet och är väldigt hjälpsamma för att det ska bli korrekt. Vill du inte vända dig till Skatteverket, eller för det fall att du inte är överens med myndigheten, är min rekommendation att du vänder dig till en juristbyrå för vidare hjälp. I ditt fall är det en god idé att du i sådana fall vänder dig till en jurist som är inriktad på skatterätt. Tyvärr arbetar inte våra jurister på Lawline juristbyrå med skatterätt.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?