Hur beräknar man kapitalvinster vid försäljning av fastighet?

FRÅGA
Vad blir reavinsten om jag säljer för taxeringsvärdet ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du undrar om beräkningen av reavinsten vid försäljning av fastighet. Man beräknar reavinsten på samma sätt oavsett om du säljer för taxeringsvärdet eller något annat belopp. Däremot kan reavinsten såklart bli större eller mindre beroende på beloppet du sålt fastigheten för. Eftersom jag inte fått några siffror kan jag inte ge dig ett konkret svar men nedan visar jag hur man beräknar kapitalvinsten (reavinsten) vid försäljning av fastighet.

Inkomstskattelagen (IL) reglerar hur kapitalvinster beräknas

Kapitalvinster beräknar du genom:

Beloppet du säljer bostadsrätten för – försäljningskostnaderna – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § IL).

Omkostnadsbeloppet består av bostadsrättens anskaffningsvärde (ingångsvärde), dvs. priset som bostadsrätten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av bostadsrätten, (44 kap. 14 IL).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?