Hur behåller jag min egendom vid skilsmässa?

FRÅGA
hejmein man och jag är gifta och äger en villa tillsammansJag äger även ett hus i skärgården själv.Vad händer vid en ev skilsmässa, kan min man kräva "halva" skärgårdshuset. Behöver vi skriva papper att huset isåfall tillfaller mig?Vad är det isåfall för dokument?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad händer vid en eventuell skilsmässa?

Vid en skilsmässa kommer en bodelning ske för att dela upp era tillhörigheter. I bodelningen ingår erat giftorättsgods, vilket är era gemensamma tillhörigheter (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Huvudregeln är att allt ni äger som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det sammanlagda värdet delas därefter lika mellan er (11 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Vad händer med skärgårdshuset?

Vad som händer med skärgårdshuset beror på om det är enskild egendom eller giftorättsgods. Du skriver att du äger huset själv; detta är dock inte en garanti för att din make inte ska kunna kräva hälften av värdet på huset vid en eventuell skilsmässa. För att skärgårdshuset inte ska ingå i bodelningen måste det vara enskild egendom.

Enskild egendom

Här följer en lista på vad som är enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).

1. egendom som enligt äktenskapsförordet är enskilt,

2. en gåva med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda,

3. egendom som testamenterats med villkor att det ska vara enskilt,

4. egendom som ärvts och enligt testamente ska vara enskilt.

5. egendom som erhållits genom vissa försäkringar,

6. vad som trätt i stället för ovanstående egendom.

Om du har ärvt huset eller inkluderat det i ett äktenskapsförord (eller passar in på någon av ovanstående punkter), innebär detta att skärgårdshuset inte kommer ingå i någon bodelning. Din make kan då inte få ut något ekonomiskt värde av huset.

Vilka papper ska skrivas så att du får skärgårdshuset?

Min rekommendation är att ni skriver ett äktenskapsförord. Detta ger er möjligheten att bestämma att skärgårdshuset är din enskilda egendom (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett giltigt äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknat av både dig och din make och inlämnat för registrering hos Skatteverket. I äktenskapsförordet bör ni ha skrivit med era personnummer så att de kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter. Utöver detta finns inga krav på hur äktenskapsförordet ska formuleras, men det är en god idé att skriva så tydligt som möjligt för att säkerställa att det inte kan misstolkas under några omständigheter.

Sammanfattning

Din make kan kräva halva skärgårdshuset av dig vid en eventuell skilsmässa, förutsatt att huset inte redan nu är enskild egendom. Att du äger huset betyder inte nödvändigtvis att han inte kan komma åt det. Min rekommendation är att du och din make skriver ett äktenskapsförord, antingen enligt de råd jag formulerat ovan, eller genom att använda Lawlines avtalstjänst. Om du vill använda Lawlines avtalstjänst kostar det pengar. För mer information om det kan du klicka >här<.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98501)