Hur begär man ut handlingar i en nedlagd förundersökning?

2021-05-21 i Sekretess
FRÅGA
Hej! För snart tio år sedan polisanmälde jag en man för sexuellt ofredande (jag tror det var rubriceringen som polisen gav övergreppet). Förundersökningen lades ner och jag fick ett brev från åklagaren att jag kunde kontakta honom om jag ville veta varför. Just då mådde jag mycket dåligt både av händelsen och att den inte tagits på allvar och förmådde inte kontakta åklagaren, men nu skulle jag gärna vilja veta hur han resonerade. Finns förundersökningen kvar och hur får jag tag i den? Måste jag veta exakt vilken dag jag gjorde polisanmälan? Vilka uppgifter måste jag lämna?Tack för hjälpen :)
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i tryckfrihetsförordning och offentlighets- och sekretesslag (OSL).

I 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen anges att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Vad som är allmänna handlingar framgår av 3, 6 och 7 §§ samma kapitel. Av 2 § framgår att rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas bl.a. om det är påkallat med hänsyn till intresset att förebygga eller beivra brott eller skyddet för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden.

Enligt 18 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgift som hänförs till verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Sekretessen enligt 18 kap. 1 § OSL upphör normalt att gälla för uppgifter i en nedlagd förundersökning. Sekretessen kan dock i vissa fall behållas för uppgifter som har generell betydelse för samhällets brottsbekämpande verksamhet om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

Sammanfattningsvis är det åklagaren som måste göra en sekretessbedömning om du får ta del av handlingar i en nedlagd förundersökning. Det lättaste är om du kontaktar åklagarmyndigheten och uppger den information som du har så kan de besvara ifall du får ta del av handlingen eller inte.

Här kan du kontakta åklagarmyndigheten: https://www.aklagare.se/kontakt/

Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (260)
2021-06-15 Hur länge gäller sekretess för uppgifter i en förundersökning?
2021-06-09 Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?
2021-06-08 Kan vem som helst begära ut information från en skola?
2021-05-29 Åklagares meddelarfrihet

Alla besvarade frågor (93215)