Hur avstyckar jag samägd fastighet?

Hej jag kan få en del av en fastighet som jag idag nyttjar som gåva om jag får ett gåvobrev måste jag i så fall redan nu stycka av eller kan jag vänta tills mina föräldrar är avlidna? Eller hur kan jag göra bäst? Vi är tre systrar som ska ärva och resten av fastigheten kommer att ägas av oss tre tillsammans ostyckad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga nyttjar du en fastighet som dina föräldrar äger. Din avsikt är att skilja en bit av marken och bilda en ny fastighet, s.k. avstyckning. Du undrar för det fall att du får en del av fastigheten som gåva om du måste stycka av den nu eller om du kan göra det efter att dina föräldrar gått bort och du äger fastigheten tillsammans med dina systrar. Om du får en del av fastigheten av dina föräldrar i nuläget kommer du att äga den tillsammans med dina föräldrar, ett s.k. samägande. Detsamma gäller om dina föräldrar går bort och ni ärver och du därför äger fastigheten tillsammans med dina systrar. Den lag som reglerar samägande är samäganderättslagen (SamägL).

Som utgångspunkt vid samägande krävs det att samtliga delägare är överens om såväl förfogande som förvaltning av den samägda egendomen (2 § SamägL). Med förfogande avses att delägarna måste vara överens om de t.ex. vill sälja hela det samägda objektet eller hyra ut det. Med förvaltning avses faktiska åtgärder för fastighetens vård. För avstyckning av fastigheten krävs det således samtliga delägares samtycke för åtgärden. I ditt fall innebär det att om du får en del av fastigheten av dina föräldrar nu, kan du ansöka om avstyckning. Om du istället väntar tills dina föräldrar går bort måste du vara överens med dina systrar om en avstyckning. För dig innebär det således att du bör göra en avvägning om vem du bäst kommer att komma överens med. Kommer du lättare överens med dina föräldrar än med dina systrar är det kanske mer lämpligt att diskutera en avstyckning med dem.

Sammanfattningsvis kommer du att äga fastigheten gemensamt med dina föräldrar om de skänker dig en andel genom ett gåvobrev. Om du istället ärver fastigheten tillsammans med dina systrar kommer du att äga fastigheten gemensamt med dem. I båda fallen är samäganderättslagen tillämplig vilken ställer ett krav om att delägarna ska vara överens om förfogande och förvaltning av den samägda fastigheten. Oavsett vem du äger fastigheten gemensamt med måste ni således vara överens om en avstyckning; i ditt fall innebär det att du gör bäst i att göra en avvägning om vem du bäst kommer överens med om en avstyckning, dina föräldrar eller dina systrar.

Om något är oklart eller du behöver hjälp med gåvobrev eller ansökan om avstyckning kan en av Lawlines jurister hjälpa dig vidare. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000