Hur avstår man från sitt arv?

2020-03-20 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej Min bror har avlidit. Brodern hade inte någon egen familj. Det finns bara jag och en syster till och inga föräldrar i livet. Min syster är inte intresserad av att ta emot arvet utan vill avstå från detta. Hur går vi till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag tolkar din fråga som att du och din syster är ensamma arvtagare och att du undrar hur din syster gör ett arvsavstående.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Arvsavstående

Ett arvsavstående görs när en arvtagare (alltså du och sin syster) vill föra över sitt arv till någon annan. Arvsavstående kan göras först när arvlåtaren (er bror) har avlidit (till skillnad från arvsavsägelse som skall göras när arvlåtaren fortfarande är i livet, se 17 kap ÄB). I ett arvsavstående ska man förklara att man avstår från ditt arv. Hur man avsäger sig sin rätt till arv efter arvlåtarens död är inte reglerat i lag.

Mottagare

Om en arvinge avsagt sig sin rätt till arv är hen inte längre dödsbodelägare. Den del av arvet som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de övriga arvingarna. Arvsavstående kan göras till vem som helst. Detta innebär att en arvinge kan avstå till förmån för sina syskon istället för barn (se NJA 2001 s 59).

Tidpunkt och formkrav

För att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till ett avstående i ett bouppteckningsärende ska avståendet framställas senast vid bouppteckningsförrättningen. Avståendet ska alltså lämnas in före arvskiftet (Arvsskifte = innebär att man upprättar ett skriftligt dokument som reglerar hur det som är kvar efter den avlidnes ska fördelas mellan arvingar). I bouppteckningen ska arvsavståendehandlingen bifogas alternativt att den som avstår från arvet i bouppteckningen intygar att avståendet har skett (se skatteverkets hemsida).

Sammanfattat svar

Din syster måste alltså skriva en arvsavsägelse där hon intygar att avsägelse har skett. Avsägelsen måste lämnas in i samband med bouppteckningen. I och med arvsavsägelsen kommer du att bli ensam arvtagare efter er bror.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (311)
2020-10-19 Arvsägelse av rätt till arv m.m.
2020-10-04 Risker och innebörd av arvsavstående
2020-10-01 Kan man avsäga sin rätt till arv?
2020-09-30 Kan man göra ett arvsavstående efter dödsfallet?

Alla besvarade frågor (85347)