Hur avstår man från ett arv till förmån för sina egna barn?

2019-02-27 i Arvsavstående
FRÅGA
Om jag har fattat rätt har man möjlighet att göra ett avstående av arv till förmån för sina egna barn. Och att man skall göra detta senast i samband med bouppteckningen så att det noteras i den. Min fråga då blir om det finns någon blankett som kan fyllas i och lämnas som bilaga till bouppteckningen? Den som gör arvsavståendet står väl fortfarande kvar som dödsbodelägare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Till att börja med kan man avstå från eller avsäga sig ett arv. Ett arvsavstående innebär att du utan ersättning avstår från hela eller del av ett arv till förmån för exempelvis dina egna barn. Om arvsavståendet avser hela arvet kommer dina barn träda in som dödsbodelägare i ditt ställe och tilldelas din lott; med andra ord kommer du tas bort som dödsbodelägare.

Ett arvsavstående kan göras ända fram till dess arvskiftet sker, men vanligtvis lämnas en skriftlig arvsavståendehandling in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Det finns inte reglerat i lag hur ett arvsavstående ska formuleras.Vidare har jag inte kunnat hitta någon blankett på Skatteverkets hemsida som man kan fylla i, men det torde räcka med att du anger ditt namn och tydliggör att du avstår din rätt till arv efter den avlidne till förmån för dina barn. Namnge dokumentet "arvsavstående" och ta med datum och namnunderskrift.

Om du vill ha mer hjälp råder jag dig till att kontakta Skatteverket eller ytterligare juridisk rådgivning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (254)
2019-08-13 Du kan avsäga dig din arvsrätt och låta dina barn ärva istället
2019-07-31 Kan barn avsäga sig arv?
2019-07-19 Vad händer om alla dödsbodelägare avstår arv?
2019-07-12 Ärver mina barn om jag skulle avstå arvet efter min pappa?

Alla besvarade frågor (72172)