Hur avslutas ett placeringsbeslut enligt LVU?

FRÅGA
Hej!Kan man fatta ett placeringsbeslut enligt LVU med tidsbegränsning? Eller fattar man beslut på placering utan tidsbegränsning och sedan ompröva placering?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler gällande omhändertagande av barn finns i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Unga kan bli omhändertaget enligt eller 3§ LVU. Om vård beslutas med stöd av 2§ LVU gäller det sådana fall där den unge exempelvis utsätts för psykisk eller fysisk misshandel eller annat förhållande i hemmet. Om vård beslutas med stöd av 3§ LVU gäller det sådana fall där den unge utsätter sig hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom exempelvis missbruk eller brottslig verksamhet.

Omhändertagande unga enligt LVU tidsbegränsas inte. Däremot finns särskilda regler som säkerställer att vården av den unge inte ska pågå längre än nödvändigt.

I 13§ LVU finns regler kring när socialnämnden måste ompröva ett beslut om omplacering. Har den unge blivit omhändertagen enligt 2§ LVU, måste socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs. Har den unge blivit omhändertagen enligt 3§ LVU, måste socialnämnden minst sex månader efter dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vården ska upphöra.

I 21§ LVU finns regler kring när vården ska upphöra. Vården med stöd av LVU ska upphöra när vården inte längre behövs.

Sammanfattningsvis tidsbegränsas inte omhändertagande av unga enligt LVU. Socialnämnden har istället skyldighet att ompröva besluten om vård och vården ska upphöra om den inte längre behövs.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (142)
2019-03-07 Jag har blivit anmäld till IVO, och behöver en jurist. Vad händer nu, och vad ska jag göra?
2019-02-28 Anmälan om felaktig journalhantering
2019-02-19 Får man ge bort och ta emot receptbelagda läkemedel?
2019-02-16 Kan man anmäla en misslyckad operation tre år efter det att den utfördes?

Alla besvarade frågor (66968)