Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder?

2020-09-15 i Arvsavstående
FRÅGA
Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder? Kan ni hjälpa till med det isf?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken.

Det krävs en arvsavsägelse för att avsäga sig arvsrätten

För att avskriva dig din arvsrätt måste du göra en arvsavsägelse. En arvsavsägelse ska göras skriftligt hos arvlåtaren. Arvsavsägelsen kan göras genom att arvingen tecknar ett godkännande om arvsavstående på arvlåtarens testamente (17 kap. 2 § 1 st. ärvdabalken). Arvlåtaren är i denna situation din förälder och du är arvingen. Det krävs därmed att du skriver ett godkännande om arvsavsägelse i din förälders testamente för att avsäga dig sin arvsrätt. För att undvika missförstånd bör det vara tydligt att godkännandet på testamentet avser en avsägelse av din rätt till arv.

När du gjort en arvsavsägelse betraktas du inte längre som arvinge till din förälder. Det innebär också att i det fall du har barn, att dina barn inte heller har rätt till arv från din förälder (17 kap. 2 § 3 st. ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp med att göra en arvsavsägelse kan du kontakta Lawlines jurister.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (307)
2020-09-15 Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder?
2020-09-13 Undvika att arv blir föremål för utmätning
2020-08-31 Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?
2020-08-31 Kan man förhindra att ens barnbarn ärver istället för den avlidne bröstarvingens make/maka?

Alla besvarade frågor (84273)